Nordic Credit Rating bekräftar kreditbetyget BBB-, investment grade

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

C:\Users\michael.wallin\Pictures\Svenska Handelsfastigh\Logo.jpg

 

Pressmeddelande

Stockholm den 6 juli 2022

 

Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating, NCR, upprepar Svenska Handelsfastigheters kreditbetyg BBB- med stabila utsikter. Kreditbetyget är av så kallad investment grade-klass och grundar sig bland annat på bolagets höga andel ocykliska hyresgäster, diversifierade fastighetsportfölj, långa återstående genomsnittliga kontraktsperiod, höga uthyrningsgrad samt krediternas balanserade förfallostruktur.

 

Vidare återspeglar kreditbetyget den stabila affären, trots ett mer utmanande affärsklimat samt bolagets relativt starka kassaflödesgenerering. NCR konstaterar vidare att bolaget har starka ägare som har en ambition att värna en stabil finansiell riskprofil.

 

”Kreditbetyget är en bekräftelse på att vår affärsmodell fungerar fortsatt väl samt ett kvitto på vår starka övertygelse om värdet av att bibehålla finansiell stabilitet, vilket sammantaget stärker våra långsiktiga finansieringsmöjligheter”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

 

Per den 31 mars 2022 uppgick Svenska Handelsfastigheters soliditet till 38,2 procent, den genomsnittliga kapitalbindningstiden var 3,1 år och räntebindningstiden uppgick till 3,1 år, inklusive derivat. Räntetäckningsgraden var 3,8 på rullande 12 månader till och med mars 2022.

 

 

 

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

[email protected]

070 – 697 81 70

 

 

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.