Connect with us

Marknadsnyheter

Nordlo köper familjeföretag i Skåne: ”Tillsammans med IXX ser vi stor potential i regionen”

Published

on

Det skånska IT-företaget IXX IT-partner väljer att bli en del av Nordlos koncern. IXX är ett andra generationens familjeföretag som omsätter cirka 100 MSEK. Nordlo har sedan tidigare kontor i Malmö och Helsingborg.

– Skåne är en attraktiv marknad. IXX är ett startskott på Nordlos expansion i södra Sverige och vi tror på dubblad omsättning inom bara ett par år, säger Anders Strömsten, affärsområdeschef på Nordlo.

Frn vnster Fredrik Christensson IXX Mattias Christensson vd IXX Anders Strmsten affrsomrdeschef Nordlo Monika Christensson grundare IXX och Olof Christensson IXX

Från vänster: Fredrik Christensson, IXX, Mattias Christensson, vd IXX, Anders Strömsten, affärsområdeschef Nordlo, Monika Christensson, grundare IXX och Olof Christensson, IXX.

IXX IT-partner grundades av Monika Christensson 1985 och har sedan generationsskiftet 2014 drivits av sönerna Mattias, Fredrik och Olof Christensson. Mattias Christensson är vd och bolaget omsätter 100 miljoner med cirka 50 anställda. Verksamheten finns i Helsingborg, Malmö och Ängelholm och erbjuder IT-tjänster inom bland annat verksamhetsutveckling, säkerhet och molnlösningar.

– Det här är naturligt nästa steg för oss. Vi har aktivt sökt en partner där vi får bibehålla det kundnära entreprenörskapet och som gör att IXX och våra kunder kan fortsätta utvecklas. I Nordlo får vi tillgång till mer kompetens och en långsiktighet som gynnar alla, säger Mattias Christensson, vd IXX.

Nordlo har sedan tidigare kontor i Malmö och Helsingborg, med totalt cirka 30 anställda och en omsättning på 50 miljoner. I och med förvärvet av IXX tripplar bolaget omsättningen i Skåne.

– Skåne är en prioriterad marknad, nära till kontinenten och Köpenhamn. Här finns också många tillväxtföretag som i stor utsträckning efterfrågar Nordlos tjänster. Vi har länge sökt efter passande bolag att förvärva i Skåne och hittat helt rätt i IXX, säger Anders Strömsten, affärsområdeschef på Nordlo.

Hoppas dubbla omsättningen

Nordlo hoppas dubbla omsättningen inom ett par år och ser att regionens företag i stor utsträckning söker efter tjänster inom digital verksamhetsutveckling, molnlösningar och IT-infrastruktur.

– I och med förvärvet kan vi förbättra leveransen till befintliga kunder, öka leveransförmågan och möjligheten att ta nya affärer. Vi får också en bättre bas för rekrytering, där vi kommer vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna inom IT i Skåne, säger Anders Strömsten.

Mattias Christensson är positiv till framtiden:

– Det är väldigt inspirerande att ta nästa kliv med organisationen, och att familjen i och med transaktionen går in som delägare i Nordlo. Nordlo delar våra värderingar och kultur, nu får vi möjlighet att ta våra kunder och medarbetare till nya höjder.

– Mattias Christensson är en engagerad ledare, driven och han månar om både personal och kunder. Det här blir startskottet för Nordlos expansion i regionen, säger Anders Strömsten, affärsområdeschef på Nordlo.

Om IXX IT-partner

IXX är ett IT-företag som erbjuder bland annat verksamhetsutveckling, IT-säkerhet och molnlösningar till små och medelstora bolag, främst i Skåneregionen. Bolaget grundades 1985 av Monika Christensson och har sedan generationsskiftet 2014 drivits av sönerna Mattias, Fredrik och Olof Christensson. Idag omsätter IXX cirka 100 miljoner och har 50 anställda i Malmö, Helsingborg och Ängelholm. ixx.se

Vill du veta mer – kontakta:
Anders Strömsten, affärsområdeschef Nordlo, +46(70)829 65 20, anders.stromsten@nordlo.com
Mattias Christensson, vd IXX, +46(70)951 81 11, mattias.christensson@ixx.se

Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Bolaget erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo kunderna att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt. Nordlo omsätter 2,1 miljarder SEK, har ca 900 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge. nordlo.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.