NorQuant Multi Asset fortsatte stiga i augusti

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Trots en negativ utveckling på de största aktiemarknaderna under månaden lyckades allokeringsfonden NorQuant Multi Asset från NorQuant Kapitalforvaltning nå en positiv avkastning. Och det var främst i fondens placeringar i råvaror och räntepapper som bidrog positivt.

Efter att ha återhämtat sig under juli bar det återigen nedåt på världens större börser. Oron över den skenande inflationen ligger som en våt filt på marknaderna och fick extra fart efter den amerikanske centralbankschefen Jerome Powells tal den 26 augusti i Jackson Hole. I talet sa han att man kommer försöka bekämpa inflationen och att detta kommer skada hushållen ekonomiskt. Marknaden tolkade detta som att Federal Reserve kommer att höja räntan mer än vad man tidigare befarat och att den kommer vara hög under längre tid än man räknat med. Redan i inledningen av talet föll de amerikanska börserna och vid stängning hade det breda S&P500-indexet tappat 3,4 procent. Det skulle smitta av sig på de asiatiska och europeiska marknaderna när de öppnade på måndagen. I slutet av månaden hade exempelvis det breda indexet på Stockholmsbörsen tappat 7,2 procent och S&P500-indexet 4,2 procent.

Efter en tids sjunkande räntor på långa statspapper, så vände räntorna upp som en konsekvens av stigande inflation och därmed även förväntningar om ökade räntehöjningar. Exempelvis steg den 10-åriga amerikansk statsobligationen steg från 2,65 till 3,19 procent och den svenska motsvarigheten från 1,32 till 1,87 procent. I det oroliga klimatet så stärktes amerikansk dollar och euro mot svenska kronan med 5,3 respektive 3,4 procent.

Den trendföljande allokeringsfonden från NorQuant, NorQuant Multi-Asset, hade en fortsatt positiv värdeutveckling och uppgången under månaden landade på 1,6 procent. De främsta positiva bidragsgivarna återfanns i råvaror och räntepapper och fonden fick även medvind av en starkare dollar och euro relativt den svenska kronan. Hittills i år har fonden stigit med 5,7 procent, vilket är 8 procentenheter högre än fondens jämförelseindex.

– Utmaningarna på marknaderna nu är många och särskilt aktiemarknaden är volatil. Styrkan i fondens förvaltningsmodell är att den investerar i de tillgångsslag som har den bästa trenden för tillfället, men också att den inte är beroende av aktier för att generera avkastning, vilket understryks av värdeutvecklingen under augusti, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare och vd för NorQuant Kapitalforvaltning.

Efter en tids positiv utveckling för ett av fondens innehav, en global korg av statspapper, vände innehavet ned under augusti. I samband med att innehavet faller ur fonden så minskas fondens exponering mot ränteplaceringar (från 38 till 30 %) och samtidigt ökas exponeringen mot aktier (från 24 till 27 %), råvaror (från 18 till 21 %) och börsnoterade fastigheter (från 20 till 22 %).

NorQuants andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, sjönk med 3,2 procent, vilket var 1,7 procentenheter lägre än fondens jämförelseindex.

För mer information kontakta
Thomas Nygaard, vd +47 991 22 033

NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 500 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag fonderna NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG. Fonderna finns tillgängliga för svenska fondsparare hos, bland andra, Avanza, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.

För mer information, besök www.norquant.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.