NP3 Fastigheter emitterar gröna obligationer om SEK 400m

| 16 september, 2022 | 0 kommentarer

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer om 400 miljoner kronor under existerande MTN-program (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna har en löptid om 3 år med slutligt förfall i september 2025 och löper med en ränta om 3 månaders STIBOR + 650 baspunkter. NP3 avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk.

NP3s tidigare offentliggjorda frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av NP3s utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall i mars 2023 och ISIN SE0013109485 (”Obligationerna”) löpte ut kl 12.00 den 16 september 2022. NP3 avser att offentliggöra resultatet av Återköpserbjudandet den 19 september 2022.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat bookrunners och deal managers i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2022 kl. 17.15 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: [email protected]ter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2022 uppgick fastighetsbeståndet till 1 893 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 480 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2022 uppgick till 19 213 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.