Connect with us

Marknadsnyheter

Nu avbolagiserar vi Stockholms sjukhus

Published

on

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet föreslår nu en avbolagisering av den egenägda akutsjukhusvården, S:t Eriks Ögonsjukhus och ambulanssjukvården. Syftet är att stärka samarbetet och minska dubbelstyrningen. Ärendet behandlas av regionstyrelsen den 20 februari.

– Pandemin visade att vården behöver samarbeta mer. En avbolagisering minskar onödig administration och möjliggör en bättre vård för patienterna och en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd.

– När alla medarbetare på akutsjukhusen får en och samma arbetsgivare underlättar det för samarbete kring kompetensförsörjning och utbildning. Istället för att ha flera olika system och kriterier för att exempelvis söka ST-tjänstgöring kan vi göra en samordnad process, säger Karin Fälldin (C), regionråd.

– Stockholms invånare förtjänar en bättre sjukvård där tid läggs på vård, inte administration. Det här förslaget kommer förenkla för sjukhusen att samarbeta och ge en god vård, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP), sjukvårdspolitisk talesperson

– Det här är en förändring som sjukhusen själva har efterfrågat och det har varit en väldigt viktig fråga för Vänsterpartiet i vårt samarbete med Mittenkoalitionen. Vi är glada att nu se resultatet av det arbetet, säger Jonas Lindberg (V), regionråd.

I dag drivs majoriteten av Region Stockholms akutsjukhus som aktiebolag. Det har lett till konkurrens mellan sjukhusen, onödig administration och att vårdens samlade resurser inte används på bästa möjliga sätt. Därför föreslås det ändras.

De akutsjukhus som nu föreslås bli förvaltningar i stället för aktiebolag är Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. En ny nämnd, akutsjukhusnämnden föreslås ansvara för dessa. Även Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) föreslås avbolagiseras och få en egen nämnd, ambulanssjukvårdsnämnden, AISAB. Verksamheterna behåller sina varumärken.

Förändringen ska stärka samverkan mellan sjukhusen och leda till att resurserna utnyttjas bättre än idag. Bland annat bedöms administrationen kunna effektiviseras så att mer resurser kan gå till vården. Därutöver skulle den egenägda sjukvården fungera som en enda vårdgivare och arbetsgivare. Det underlättar exempelvis åtkomst till patientinformation och ger nya möjligheter att arbeta med personalstrategiska frågor, inklusive kompetensförsörjning.

Avbolagisering ger även Region Stockholm bättre förutsättningar att både planera för och agera i kris eller krig. I ett kritiskt läge är det extra viktigt att kunna prioritera och nyttja lokaler och personal på ett så effektivt sätt som möjligt

Hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden föreslås ha kvar systemansvaret samt beställar- och uppföljningsansvaret för hela hälso- och sjukvården. Med förslaget förtydligas styrningen av vården då den föreslås ske via uppdrag beslutade i Region Stockholms budget i stället för via avtal. Detta tydliggör att verksamheterna agerar på uppdrag av regionfullmäktige.

Den nya organisationen för akutsjukhusen bedöms kunna förberedas under 2024 och vara på plats den 1 januari 2025. Förändringen som gäller AISAB väntas träda i kraft 1 januari 2026. Tidplanen för AISAB är senarelagd på grund av en redan pågående verksamhetsförändring. Processen för avtal och uppdrag genomförs under 2026.

Ärendet kommer att behandlas i regionstyrelsen den 20 februari och i regionfullmäktige den 13 mars.

Fakta om utredningen

Den parlamentariska utredningen var ett uppdrag till regionstyrelsen i Region Stockholms budget för 2023. I den parlamentariska arbetsgruppen har representanter från alla politiska partier löpande fått information om utredningsarbetet.

Utredningsarbetet har förankrats med ledningsgrupperna inom Region Stockholm, fackliga organisationer och samverkansgrupper.

I en delrapport identifierades utmaningar och problem med dagens styrning och presenterade förslag på hur styrningen kan utvecklas. Delrapporten remitterades till berörda verksamheter och 20 olika organisationer valde att skicka in remissvar.

Ledamöterna i den parlamentariska arbetsgruppen:

Aida Hadžialić (S), ordförande
Talla Alkurdi (S)
Robert Johansson (S)
Fredrik Adolfsson (C)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Jonas Lindberg (V)
Irene Svenonius (M)
Kristoffer Tamsons (M)
Désirée Pethrus (KD)
Amelie Tarschys Ingre (L)
Britt-Mari Canhasi (SD)

Presskontakt
Nils Bergmark
070-737 68 90

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.