Nu krävs gemensamt ansvar för att säkra tillgången på svenskt griskött

| 14 januari, 2022 | 0 kommentarer

Svenska grisproducenter har drabbats hårt av kostnadsökningar och händelser i vårt samhälle och omvärld. Med anledning av det har branschorganisationen Sveriges Grisföretagare idag skickat ett öppet brev till handeln med uppmaningen att stötta producenterna och gemensamt ta ansvar för att täcka kostnaderna – för att säkra tillgången på svenskt griskött i framtiden.

Det är en mycket tuff situation för grisproducenter i Sverige, och hela EU, till följd av bland annat skenande priser för foder, el, GMO-fri och hållbarhetscertifierad soja, handelsgödsel och bränsle. Utöver det: Covid-19, afrikansk svinpest och minskad export till framför allt Kina, som medför överskott av kött på den europeiska marknaden och sjunkande priser.

– De skenande kostnaderna för att producera griskött i Sverige har blivit så akut att det snart är ohållbart för många svenska grisproducenter att fortsätta producera griskött. Samtidigt ser vi, glädjande nog, en ökad efterfrågan på svenskt griskött hos konsumenterna, säger Mattias Espert, ordförande för branschorganisationen Sveriges Grisföretagare.

Om vi fortsättningsvis vill kunna erbjuda ett högkvalitativt och hållbart producerat svenskt griskött måste avräkningspriset följa kostnadsutvecklingen för produktionen. Idag täcker det inte upp de ökade kostnaderna – och det kommer på sikt att medföra ett mindre utbud av svenskproducerad mat.

I en akut situation som denna lägger vi grisföretagare vår förhoppning till handeln, och att vi tillsammans, kan se över möjliga vägar för kostnadstäckning. Vi måste vara fler som delar på de ökade kostnaderna, det kan inte den enskilde grisproducenten stå för själv.

– Vi tror att konsumenterna förväntar sig att vi tar ett gemensamt ansvar för att vi även fortsättningsvis ska ha svensk mat på bordet. Vi tror också att de är villiga att betala lite extra för ett kött som är producerat i Sverige. För det innebär bättre djuromsorg med lösgående grisar, knorren kvar, större ytor, halm för sysselsättning och världens lägsta antibiotikaanvändning. Dessutom används endast GMO-fri och hållbarhetscertifierad soja i fodret, berättar Mattias Espert.

Tyska grisbönder får handelns stöttning

I Tyskland, som har drabbats ännu värre än Sverige, har stora livsmedelskedjor som Aldi, Edeka och REWE beslutat sig för att stötta grisproducenternas verksamhet och trygga utbudet av tyskt griskött. De kommer därför bara sälja griskött som uppfyller kraven 5xD, vilket innebär att grisköttet kommer från grisar som är födda, avvanda, uppfödda, styckade och paketerade i Tyskland. Det kan jämföras med vår svenska märkning ”Kött från Sverige” som är välkänd och uppskattad av svenska konsumenter. Vi undrar: värderar svenska livsmedelskedjor det högkvalitativa och hållbart producerade grisköttet lika mycket? Är det här en möjlighet även för Sverige?

– De svenska konsumenterna, och deras lojalitet och höga förtroende, är kärnan i vår verksamhet. Vi är beroende av att de väljer svenskt kött och prioriterar de svenska mervärden som vi har byggt upp under så många år. Vår möjlighet till export är liten, dels på grund av Sveriges stränga djurskyddslagstiftning (som innebär högre produktionskostnader), dels avsaknaden på exportavtal, menar Mattias Espert.

Sveriges Grisföretagare har idag skrivit ett öppet brev till handeln, för att uppmana om stöd. Utan ett gemensamt ansvar blir det ohållbart för många grisproducenter att fortsätta med sina verksamheter. Då kan vi inte trygga tillgången på svenskt griskött.

För mer information kontakta

Mattias Espert, Ordförande Sveriges Grisföretagare
Tel: 0706-58 12 21
mejl: [email protected]

Om Sveriges Grisföretagare

Sveriges grisföretagare är branschorganisationen för den svenska grisnäringen, den enda med bara grisbranschen i fokus. Vi arbetar för att främja utvecklingen, tillväxten och konkurrenskraften för branschen och den enskilda producenten. Det gör vi genom aktiv näringsbevakning, påverkansarbete, aktiviteter för att stärka grisköttets position på marknaden samt genom att erbjuda nätverk för kunskaps- och relationsskapande. Sveriges Grisföretagare är en fristående och opolitisk förening. Mer information på grisforetagarna.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *