Connect with us

Marknadsnyheter

Nu laddar vi för Mötesplats Södertälje!

Published

on

Under sex veckor i sommar, i tio olika stadsdelar i Södertälje, kommer lokala föreningar/organisationer att samverka för att skapa trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar med fysisk aktivitet i fokus.

Vecka 24 – 29, måndag-fredag, kommer det att arrangeras fysiska aktiviteter på platser där ungdomar redan befinner sig. Platserna kommer vara olika varje dag och rotera på totalt tio olika platser i Södertälje.

Mötesplats Södertälje kommer att dyka upp i Ronna, Fornhöjden, Brunnsäng, Blombacka, Hovsjö, Lina, Saltskog/Västergård, Geneta och City.

– Det känns fantastiskt roligt och viktigt att vi kan erbjuda det här. Det finns så många uppsidor, bland annat att det bidrar till fler trygga och meningsfulla lovaktiviteter för barn och ungdomar i prioriterade stadsdelar i Södertälje. Det här är en av alla aktiviteter som finns i vår sommarskoj-satsning, säger Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef i Södertälje kommun.

Nytt för i år är att Mötesplats Södertälje även kommer att ha aktiviteter på Stora torget. Bland annat arrangeras Södertälje Street Basket Festival den lördag den 17 juni. Och den 1 juli blir det futsal då Södertälje Street Festival anordnas.

– Vi är jätteglada att kunna välkomna Mötesplats Södertälje till stadskärnan. Det är ett fint initiativ av SBBK med trevliga och trygga aktiviteter för ungdomar. Det här ger extra liv och rörelse i centrum och visar också vad Södertälje står för – att vi vill ta hand om varandra här. Idrotten i stan är ett gott exempel på hur vi kan ge våra unga positiva vägar framåt och det är värdefullt”, säger Aljoša Lagumdžija, VD, Södertälje City

 Det kommer arrangeras både idrottsaktiviteter och andra sociala aktiviteter i en samverkan mellan SBBK, Södertälje Futsal Club, Idrott Utan Gränser, LEBI Skol IF och Ung Fritid (fritidsgårdarna i Södertälje) – allt kostnadsfritt för deltagarna.

Ledare på plats kommer dels vara utbildade feriearbetare, äldre ungdomar som själva är från Södertälje, dels äldre vuxna från de samverkande organisationerna.

Organisationerna i satsningen har samma målsättning – att bidra till ökad rörelse, meningsfull fritid samt trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje.

– Det kortsiktiga målet är att ge alla barn och ungdomar som deltar ett roligt och minnesvärt lov. Den långsiktiga förhoppningen är att det ska tända en gnista hos dem och få dem att vilja fortsätta vara aktiva och delaktiga., säger Lenore Johansson, projektledare för Telge Hjärta.

 Alla sommarens aktiviteter finns samlande på https://motesplatstalje.se/  

Bakom initiativet Mötesplats Södertälje står Södertälje kommun, Södertälje Basketbollklubb, Telge, Södertälje City och Sparbanksstiftelsen Nya. Dessutom är Ung Fritid, Feriepraktiken, Södertälje Futsal Club, Idrott utan gränser, LEBI Skol IF och RFSISU Sörmland är alla aktiva samverkanspartners i Mötesplats Södertälje.

För mer information:
Alexander Wikner, projektledare Mötesplats Södertälje
motesplatssodertalje@sbbk.se
070 – 274 11 37

Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef i Södertälje kommun
Maria.Lindeberg@sodertalje.se
08
– 523 065 21

Lenore Johansson, projektledare Telge Hjärta
Lenore.Johansson@telge.se
08
550 221 24

Aljoša Lagumdžija, vd Södertälje City
aljosa@sodertaljecity.se
070 – 776 31 62

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Arise under vecka 16, 2024

Published

on

By

Under perioden 15 april till 19 april 2024 har Arise AB (publ) (LEI-kod: 549300FOT7EE85QYB655) (“Arise” eller ”Bolaget”) återköpt sammanlagt 77 372 egna stamaktier (isin: SE0002095604) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierat i syfte att bidra till ökat aktieägarvärde och en optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram omfattande återköp motsvarande högst SEK 100m som Arise tillkännagav den 14 november 2023. Återköpsprogrammet löper från och med den 16 november 2023 och fram till datumet för Arise årsstämma 2024 och genomförs i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallande “Safe Harbour”-förordningen). Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa Bolagets kapitalstruktur för kapitalbehovet över tid och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de stamaktier som återköpts sedan ska makuleras genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Stamaktier i Arise har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
15/04/2024 16 456 37,9538 624 567,73
16/04/2024 17 733 38,0777 675 231,85
17/04/2024 12 606 37,9711 478 663,69
18/04/2024 13 205 38,0880 502 952,04
19/04/2024 17 372 38,2121 663 820,60

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för Arises räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 19 april till 1 982 179 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 44 494 235 stamaktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Halmstad 22 april 2024

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2024 kl. 18.00.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delårsrapport januari-mars 2024 för Sparbanken Alingsås

Published

on

By

Trots en turbulent tid, så står Sparbanken Alingsås trygg och stabil när det gäller likviditet, kapital och resultat. Under första kvartalet 2024 har tillgänglighet och nära kundkontakter varit ett prioriterat område för banken.

När vi sammanfattar första kvartalet 2024 kan vi konstatera att vår omvärld fortsätter att präglas av geopolitisk oro och makroekonomisk osäkerhet. Det högre ränteläget fortsätter att trycka tillbaka inflationen men ännu är det osäkert när centralbankerna väljer att sänka styrräntan. I avvaktan på ett längre ränteläge fortsätter hushåll och företag att märka av lågkonjunkturen och det tuffare ekonomiska läget.

-Trots en turbulent tid, så står Sparbanken Alingsås trygg och stabil både vad gäller likviditet, kapital och resultat. Banken redovisar ett starkt kvartalsresultat med förbättrat räntenetto och en stabil kostnadsnivå, säger VD Staffan Svantesson.

Utdelningen på Bankens aktieinnehav i Swedbank bidrar starkt till resultatet. Under första kvartalet ökade affärsvolymen med 0,3 % och uppgick till 59 890 mkr. Det är främst inlåning, fondsparande i Swedbank Robur samt Swedbank försäkring som har ökat.

I januari erhöll Banken (sin första) rating från Nordic Credit Rating (NCR), ett A- med stabila utsikter. Banken gav ut sin första gröna obligation om 500 mkr i början av februari inom det nystartade MTN-programmet.

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-mars 2023 om inget annat anges.)

  • Rörelseresultatet uppgick till 234 mkr (187 mkr motsvarande period föregående år)
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 7,0 % (8,5 %)
  • K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 21 % (22 %)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,4 % (0,2 %)
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 386 % (131 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick per årsskiftet 2023 till 29,6 %

(24,9 % per Q1 2023)

  • Bruttosoliditeten uppgick per årsskiftet 2023 till 17,3 % (14,8 % per Q1 2023)
  • Utlåningen minskade med 0,2 % till 14 274 mkr (14 302 mkr vid årsskiftet)
  • Inlåningen ökade med 0,3 % till 14 738 mkr (14 688 mkr vid årsskiftet)
  • Affärsvolymen ökade med 0,3 % till 59 890 mkr (59 712 mkr vid årsskiftet)

———————————————————————————–

För mer information kontakta:
Klas Frisk, Pressansvarig, 070-633 43 99 eller klas.frisk@sparbankenalingsas.se
Staffan Svantesson, VD, 070-559 86 67 eller staffan.svantesson@sparbankenalingsas.se
Helena Wessbo, Ekonomichef, 070-699 91 20 eller helena.wessbo@sparbankenalingsas.se              

Denna information utgör sådan information som Sparbanken Alingsås AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2024 kl.18:00.
  

Sparbanken Alingsås AB (publ) har cirka 135 anställda. Bankens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda där banken har en mycket stark ställning på såväl privat- som företagsmarknaden. Banken är ägd till 100% av Sparbanksstiftelsen Alingsås vars syfte förutom att äga banken är att bedriva samhällsnytta.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.