Nu pågår nomineringsperioden till Skandias fullmäktigeval 2023

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Under den pågående nomineringsperioden finns möjlighet att föreslå vilka som ska representera Skandias ägare genom att nominera kandidater till Skandias fullmäktigeval 2023. Det är kunder i Skandias livbolag som kan nominera kandidater till fullmäktigevalet. Sista dagen för att nominera är den 15 september i år.

– Det som utmärker oss på Skandia är att vi helt och hållet ägs av våra kunder och därför är också vårt fullmäktigeval en viktig möjlighet för kunderna att påverka genom att komma med förslag på vilka som ska styra riktningen framåt för oss som bolag. Genom åren har intresset för att vara med och nominera kandidater varit stort och vår förhoppning är att kunna se ett lika stort intresse även i år med många förslag på kvalificerade kandidater, säger Agneta Wallmark, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige.

Egenskaper och kompetens som efterfrågas hos kandidater som nomineras
Den nominerade kandidaten ska vara myndig och kund i Skandias livbolag samt oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag.

Kompetensområden som efterfrågas hos kandidaterna är:

  • Kunskap, erfarenhet och förståelse för den försäkringsmarknad på vilken Skandia verkar
  • Kunskap erfarenhet och förståelse för finansmarknad och kapitalförvaltning
  • Kunskap och förståelse för affärsstrategi och affärsmodeller
  • Bolagsstyrning och riskhantering
  • Finansiell analys och förståelse
  • Det regulatoriska ramverket
  • Allmän näringslivserfarenhet

Nomineringen kan ske på två sätt:

Skandias livbolag är ett ömsesidigt bolag, vilket innebär att det är kunderna som äger bolaget. Till skillnad från andra ömsesidiga bolag som styrs av representanter från intresseorganisationer, styrs Skandia helt av representanter valda av kunderna själva. Det är sedan valberedningens uppgift att besluta vilka av de nominerade kandidaterna som slutligen hamnar på valsedeln. Mellan den 16 januari till den 16 februari 2023 går det att rösta på kandidaterna till Skandias fullmäktigeval.

Skandias fullmäktiges roll och sammansättning
Skandias fullmäktige består av totalt 21 personer som utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av Skandias kunder. Fullmäktige är Skandias högsta organ som tillsätter styrelsen och beslutar om ansvarsfrihet för densamma. Varje år har kunderna valt in sju fullmäktigeledamöter för en mandatperiod på tre år. För fullmäktigevalet 2023 gäller dock, efter en ändring av bolagsordningen som nu även ska bli föremål för godkännande av Finansinspektionen, att fem ledamöter ska väljas in för en mandatperiod om fem år.

Mer information om Skandias valberedning och fullmäktigeledamöter samt en presentation av redan invalda fullmäktigeledamöter finns på skandia.se.

För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958,
[email protected]

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har drygt 750 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.