Ny bok från SOM-institutet: Du sköra nya värld

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag släpper SOM-institutet Du sköra nya värld, en forskarantologi med trettiofem kapitel om vad vi som lever i Sverige tycker och tänker.

Under hösten och vintern genomfördes den trettiosjätte nationella SOM-undersökningen, där 24 500 svenskar fick chansen att göra sin röst hörd. Resultaten från undersökningen målar upp en bild av opinionen i landet inför valåret 2022. Nu publiceras en bok där ett trettiotal forskare från olika svenska lärosäten presenterar sina analyser av undersökningsresultaten. Samtliga kapitel är från och med idag fritt tillgängliga på SOM-institutets webbplats.

 

Kapitellista

 

 1. Du sköra nya värld – inledningskapitel

Ulrika Andersson, Henrik Oscarsson, Björn Rönnerstrand och Nora Theorin

 

Förtroende och tillit

 1. Allmänhetens förtroende för pandemihantering och framtida civil beredskap

Rikard Bengtsson och Douglas Brommesson
 

 1. Stärkt förtroende för sjukvården, journalister och riksdagens politiker

Ulrika Andersson
 

 1. Den svenska tilliten fortsatt hög – men sjunker i utsatta grupper

Sören Holmberg och Bo Rothstein
 

 1. Konspiratorisk läggning hos svenska folket

Jesper Strömbäck

 

Samhälle och välfärd

 1. Det finns en sjö och sedan aldrig mer – medborgares och politikers inställning till att tillåta aktiv dödshjälp

Felix Andersson och Patrik Öhberg
 

 1. Politisk tolerans och självcensur i orostider

Thomas Persson och Sten Widmalm
 

 1. Brott, men inga straff? Svenska folkets inställning till våldsbrott och hur de ska förhindras

Felix Andersson, Klara Wärnlöf Bové och Patrik Öhberg
 

 1. Medborgarna om styrningen av den svenska skolan: Stat, marknad eller profession?

Sverker Lindblad, Fredrika Lagergren Wahlin, Katarina Samuelsson och Helena Wallström

 1. Effektivitetsbedömningar påverkar alkoholopinionen

David Karlsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

 1. Politiserade bedömningar av offentlig verksamhet

Sören Holmberg
 

 1. Länge leve monarkin?

Ulrika Andersson

 

Energi och klimat

 1. Energifattigdom i Sverige

Jenny von Platten
 

 1. Vindkraftsopinionen i skuggan av ett vindkraftverk

Erik Jönsson
 

 1. Ständigt denna kärnkraft

Sören Holmberg
 

 1. Att mota Olle på andra sidan grind – svenskarnas uppfattningar om klimatanpassningsåtgärder

Göran Duus-Otterström, Sverker C. Jagers, Erik Jönsson och Simon Matti
 

 1. Därför är personer till höger mindre oroade för klimatet

Björn Rönnerstrand

 

Medier och kultur

 1. Användning och värdering av medier – om sociala mediers betydelse och public services starka stöd

Ulrika Andersson
 

 1. Saknade fritidsaktiviteter under pandemin

Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

 1. Läsning av tryckta böcker ökar bland unga

Elisa Tattersall Wallin, Tobias Carlsson och David Gunnarsson Lorentzen

 

 1. Svenska folkets uppfattningar om nyhetsmediernas vänster-högerplacering

Per Oleskog Tryggvason och Ulrika Andersson
 

 1. Färre besök, ökat förtroende

Jonas Söderholm, Malin Ögland och David Gunnarsson Lorentzen

 

Opinion och attityder

 1. Ideologiska skiljelinjer i stödet för EU

Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson
 

 1. Hultqvistdoktrinens uppgång och fall? Svensk försvarsopinion i en osäker tid

Karl Ydén, Ulf Bjereld och Joakim Berndtsson
 

 1. Politisk opinion – en fråga om ålder och generation?

Hilma Lindskog och Maria Solevid
 

 1. Varför ett så missnöjt folk?

Johan Martinsson
 

 1. Väljarnas politiska dagordning inför valet 2022

Johan Martinsson
 

 1. Individ eller Nation? Värderingar som förklarar attityd till invandring

Marie Demker
 

 1. Utbildning och socio-kulturella attityder: ett tidsbundet samband?

Hilma Lindskog

 

Väljare och partier

 1. Partiernas sympatikapital inför 2022 års val

Anna Cederholm Lager och Oskar Thelin
 

 1. Politikens resurser – Medborgarnas syn på ekonomiskt stöd till politiska partier, civilsamhället och andra politiska aktörer

Magnus Wennerhag, Zhanna Kravchenko och Adrienne Sörbom

 

 1. Välrepresenterade, välkomna och uppdragsvilliga? Uppfattningar om gruppers politiska representation 2021

Nazita Lajevardi, Moa Mårtensson och Kåre Vernby
 

 1. Ideologisk identifikation

Richard Karlsson
 

 1. Önskestatsminister och önskeregering

Elisabeth Falk och Henrik Oscarsson
 

 1. Omgiven av väljare: Vem är egentligen röd och vem är egentligen blå?

John Magnus Roos och Anders Carlander 

Daniel Jansson
Kommunikatör SOM-institutet
Tel: 031–786 55 29
E-post: [email protected]
 

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.