Connect with us

Marknadsnyheter

Ny donation lyfter tvärvetenskapen

Published

on

Att verka över gränser och arbeta tvärvetenskapligt blir allt viktigare i vårt samhälle. Detta vill Ingemar Ingemarsson främja. Med en ny stor donation på omkring 25 miljoner kronor inrättar han ett pris inom tvärvetenskap vid Linköpings universitet.

 Jag vill stdja tvrvetenskap och personer som har visat att de kan jobba effektivt ihop med andra fakulteter sger Ingemar Ingemarsson

Efter 35 år som professor i informationsteori instiftade Ingemar Ingemarsson 2017 Sveriges största lärarpris vid LiU. Nu ger han ytterligare en stor donation som är inriktad mot betydande insatser inom tvärvetenskap. Ingemar Ingemarsson hyllar kreativitet och har alltid tyckt om att skapa och göra själv. Att tänka brett och samverka mellan discipliner är nyckelord, menar han. 

– Jag vill stödja tvärvetenskap och personer som har visat att de kan jobba effektivt ihop med andra fakulteter. Det är med forskning och högre utbildning, som med all annan utveckling, att det ska passa in i samhället och specialiserar man sig för långt inom sitt ämne kan man förlora perspektivet lite grann, säger Ingemar Ingemarsson.

”Ingemar Ingemarssons pris för tvärvetenskap” planeras att delas ut första gången 2025 och kommer att förvaltas av en nybildad fristående stiftelse. Donationen från Ingemar Ingemarsson består av aktier i Sectra med ett värde av 20-25 miljoner kronor. Exakt hur stort priset blir, som ska delas ut vartannat år vid den akademiska högtiden, beror på den löpande avkastningen av kapitalet. Prissumman blir i storleksordning runt 500 000kr.

Sven Stafström, professor vid LiU och tidigare generaldirektör för Vetenskapsrådet, är ordförande i styrelsen för den nya stiftelsen. Han gläds åt den stora donationen, uppdraget och inriktningen på priset.

– Det är en mycket generös donation. För forskare och universitetslärare är det enklare och tryggare att vara disciplinär, men att växelverka med andra är steg man måste ta för att hitta och förmedla nya kunskaper och det är viktigt att stötta det, säger Sven Stafström.

Fakta: Ingemar Ingemarssons pris för tvärvetenskap

  • Ett pris till en till en eller flera personer som gör eller har gjort en betydande tvärvetenskaplig insats vid Linköpings universitet. Priset inrättas genom en donation av aktier i Sectra till ett värde av 20-25 miljoner kronor av Ingemar Ingemarsson. 
  • Den första prisutdelning planeras att ske vid den akademiska högtiden 2025 och därefter vartannat år. 
  • Priset förvaltats av en nybildad fristående stiftelse, Ingemar Ingemarssons stiftelse för tvärvetenskap, där styrelsen utser pristagare efter förslag från en priskommitté.
  • Stiftelsens styrelse består av Sven Stafström (ordförande), Mats Ulfendahl och Josefina Syssner. Ytterligare två ledamöter ska utses av LiU:s rektor. 

Läs mer om donationen på liu.se

Kontakt: 
Ingemar Ingemarsson, professor emeritus och donator, ingemar@ingemarsson.se, 0736-29 10 15
Sven Stafström, professor och stiftelsens ordförande, sven.stafstrom@liu.se, 013-28 13 52
Kristina Lyngenberg, LiU Donation, kristina.lyngenberg@liu.se, 011-36 34 25

Pressmeddelandet skickat av: 
Jonas Roslund
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 16 99
jonas.roslund@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.