Ny enkät följer upp tidigare undersökning om sexuella trakasserier

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Den 2 maj kl 10.00 presenterar Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film resultatet från en uppföljande enkät om sexuella trakasserier. Enkäten är initierad av parterna i samverkan och genomförd av Kantar Sifo. Målet med enkäten är att undersöka om det skett några förändringar sedan 2017 kring förekomsten av sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling inom scenkonsten.

– Detta är en mycket angelägen fråga som branschen arbetat med under lång tid, även om arbetet intensifierades efter uppropet #tystnadtagning i november 2017. Nu har fyra år gått och det är viktigt att undersöka om det arbete scenkonsten lagt ner på att ändra attityder och beteenden gjort någon skillnad, säger Birgitta Svendén, ordförande i Svensk Scenkonst.

– Enkäten visar att det går åt rätt håll, men mycket återstår att göra för att uppnå arbetsplatser fria från trakasserier. Vi har allt att vinna på att arbeta förebyggande för att uppnå trygga arbetsplatser med god arbetsmiljö. Enkäten visar en förbättring inom scenkonstens område där vi partsgemensamt arbetat strukturerat och målinriktat. Inom film- och tv-området noterar vi att problemen fortfarande är stora i jämförelse med samhället i övrigt, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film.

I november 2017 beslutade Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film att tillsätta en kommission mot trakasserier inom scenkonsten och att genomföra en enkät bland sina medlemmar för att undersöka förekomsten av sexuella trakasserier. Även Fackförbunden Symf och Musikerförbundet deltog i undersökningen 2017.

– Jag upplever att branschen har blivit bättre på att prata om problemen och att fler vågar säga ifrån om de upplever att de blir utsatta för trakasserier eller annan otillåten behandling.  Men arbetet är en färskvara. De här frågorna måste vi ta upp och adressera hela tiden och det gäller inte bara inom scenkonsten utan i hela samhället. Vi ska hålla samtalen kring otillbörlig behandling och sexuella trakasserier levande och kommer att fortsätta arbeta för att scenkonsten ska ha trygga arbetsplatser, säger Birgitta Svendén.

– Trots att kulturområdet varit hårt drabbat av coronapandemin och både medarbetare och arbetsplatser har utsatts för stora prövningar kändes det angeläget att följa upp enkäten i år.  Resultaten får därför läsas med försiktighet, men en kontinuerlig uppföljning är nödvändig för att komma vidare och behålla fokus på frågan, säger Simon Norrthon.

Under mötet presenterar Kantar Sifo en sammanfattning av enkätresultatet, följt av ett samtal mellan Birgitta Svendén och Simon Norrthon som kommenterar resultatet och diskuterar hur arbetet kan gå vidare. Samtalsledare är Paula Lejonkula.

Rapporten med enkätsvaren finns att ladda ner på organisationernas webbplatser på måndag den 2 maj.

För att lyssna till presentationen på plats föranmäl dig på denna länk.

Tid : Måndag 2 maj, kl. 10.00-11.00. Kaffe serveras från 9.30.

Lokal: Galleriet, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.
Ingång Sergels torg 3 mittemot fontänen.

Seminariet kommer också att sändas live och kan ses på följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=cDDcZdGMG38

För mer information kontakta:

Annika af Trolle, kommunikationschef, Svensk Scenkonst
[email protected]
070-420 27 75

Åse Axberg, kommunikationsansvarig, Scen & Film
[email protected]
070-598 12 67

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.