Ny handbok säkrar elevhälsans medicinska insats

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

För att elevhälsans medicinska insats, EMI, ska hålla hög kvalitet och bedrivas patientsäkert krävs förståelse för uppdraget, medvetenhet om de risker som finns och god kunskap om gällande lagstiftning. Men det är inte alltid det efterföljs. Det menar Susann Magnusson som är bokaktuell med Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete – handbok för elevhälsans medicinska insats.

– Att prata patientsäkerhet och andra krav som ställs via hälso- och sjukvårdens lagstiftning tonas ibland ner av chefer som inte har den medicinska kompetensen. Men kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är viktigt för EMI och kan inte tonas ner, menar Susann Magnusson.

Risk för vårdskador finns inom EMI:s verksamhet liksom risk för att legitimerad personal missköter sitt uppdrag eller att elever och vårdnadshavare har klagomål på verksamheten. Det måste då hanteras enligt de föreskrifter som finns.

 – EMI har ofta en ledning som saknar medicinsk kompetens. Chefer inom elevhälsan som är rektorer har en stor kunskap om skollagen och skolans verksamhet. Att de också skulle vara insatta i hälso- och sjukvårdens hela lagstiftning är knappast rimligt, men det är nödvändigt om de ska leda denna typ av verksamhet.

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete – handbok för elevhälsans medicinska insats ger vägledning och stöd för vårdgivare, verksamhetschefer och medicinskt ansvariga skolsköterskor och skolläkare i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Med många konkreta förslag och tips går författaren bland annat igenom hur man kan utforma ett ledningssystem, identifiera risker i verksamheten, hantera klagomål och rapportera avvikelser. Budskapet är att personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet för alla elever.

Om författaren
Susann Magnusson är verksamhetschef inom EMI i Uddevalla, vd för LedEMI och ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor.

Om boken
Titel: Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete – handbok för elevhälsans medicinska insats
Författare: Susann Magnusson
Utgivning: 23 augusti 2021
ISBN: 978-91-7741-264-9
Sidor: 200
Pris: 295 kronor exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
[email protected]
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *