Connect with us

Marknadsnyheter

Ny kunskap om orsakerna till organsvikt vid covid-19

Published

on

Forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att den organsvikt som drabbat många som insjuknat i svår covid-19 kan bero på kärlskador där de röda blodkropparna spelar en viktig roll. Fynden kan lägga grunden till nya läkemedelsbaserade behandlingar av kärlskadorna. 

– Resultaten ger ny, värdefull kunskap om orsakerna bakom de organskador som kan uppstå vid covid-19. På sikt kan forskningen leda till nya behandlingar mot kärlkomplikationer förknippade med sjukdomen, vilket för oss ett steg längre i kampen mot covid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Många av de som har insjuknat i covid-19 har drabbats av skador på flera inre organ. Detta i kombination med varierande symtom har gett upphov till hypotesen att skador på blodkärlens väggar kombinerat med hög förekomst av blodproppar kan utgöra en bakomliggande mekanism. Data talar för att de röda blodkropparna är förändrade vid covid-19 och tidigare forskning visar att skadade röda blodkroppar kan ge upphov till kärlskador vid hjärt-kärlsjukdom.

I den aktuella studien har man utgått från hypotesen att blodkärlens väggar hos patienter som vårdats på sjukhus för covid-19 är skadade och att de röda blodkropparna har bidragit till kärlskadorna genom ökad bildning av så kallade fria syreradikaler, som är ett slags molekyler som kan orsaka skador i kroppen när de reagerar med andra ämnen. 

Studien omfattar 17 sjukhusvårdade patienter med medelsvår covid-19 och 27 ålders- och könsmatchande friska personer i en kontrollgrupp. Samtliga patienter hade verifierade förändringar i lungorna associerade med covid-19 och behandlades med blodproppshämmande läkemedel. De flesta av patienterna fick kortison. Samtliga hade behov av extra syre men inte av intensivvård. Patienterna följdes upp efter fyra månader. 

– Vår forskning visar att covidpatienternas kärlfunktion var 33 procent sämre än den hos kontrollgruppen. Både i direkt samband med och fyra månader efter det akuta insjuknandet, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, som leder den aktuella studien och som med sin forskning hoppas kunna hjälpa fler drabbade av covid.

Resultaten visade också att förändringar i de röda blodkropparnas funktion bidrar till skador på blodkärlens väggar. Forskarna har inte sett någon skillnad i kärlfunktion mellan de med annan underliggande hjärt-kärlsjukdom och de utan sådan samsjuklighet.  

Studiens namn och länk: Erythrocytes Induce Vascular Dysfunction in COVID-19

Tidskrift: JACC: Basic to Translational Science 

Publiceringsdatum: 16 februari 2022 

Bilder:

– Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
– John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

För mer information, kontakta: Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, tel. 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se                    

Läs mer om forskningen om covid-19 kopplat till hjärt-kärlsjukdom

Ladda ner Hjärt-Lungfondens Covidrapport 2021 här.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Published

on

By

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Anna-Karin Stenberg har arbetat inom Vattenfall under åtta år. Mellan 2008-2011 var hon finanschef för Business Group Nordic och 2018 kom hon tillbaka till Vattenfall och positionen som Vice President Controlling för affärsområdet Markets, i Hamburg. Under de senaste tre åren har hon varit Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets.

  • Anna-Karin har varit ovärderlig för BA Markets framgångar och har utvecklat verksamheten för att möta utmaningarna på den europeiska energimarknaden under de senaste åren och inte minst under det senaste väldigt skakiga året. Hennes insatser, engagemang och ledarskap har tydligt lyft affären till nästa nivå. Hon har också varit en viktig del av ledningsgruppen på Vattenfall. Jag uppskattar henne verkligen som kollega och önskar henne all lycka i nästa steg i livet, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.
  • Att komma tillbaka till Vattenfall 2018 och få chanson att upptäcka affärsområdet Markets har varit en stor upplevelse. Jag har haft möjligheten att arbeta med många väldigt smarta och bra personer, både inom BA Markets och i koncernen. Jag är så stolt över hur min ledningsgrupp, alla ledare och medarbetare har bidragit till Vattenfall. Detta gäller givetvis inte minst för prestationerna under 2022 – det skakigaste året hittills på energimarknaderna, säger Anna-Karin Stenberg och fortsätter;
  • Jag ska nu inleda en ny fas i livet. Vissa kallar detta för att gå i pension, men jag gör inte det. Jag kommer att fortsätta hålla mig upptagen och har flera uppdrag.

Rekryteringen av en efterträdare till Anna-Karin Stenberg har påbörjats och till dess att en efterträdare finns på plats kommer Anna-Karin att vara kvar i sin roll.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.