Ny kunskap om orsakerna till organsvikt vid covid-19

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

Forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att den organsvikt som drabbat många som insjuknat i svår covid-19 kan bero på kärlskador där de röda blodkropparna spelar en viktig roll. Fynden kan lägga grunden till nya läkemedelsbaserade behandlingar av kärlskadorna. 

– Resultaten ger ny, värdefull kunskap om orsakerna bakom de organskador som kan uppstå vid covid-19. På sikt kan forskningen leda till nya behandlingar mot kärlkomplikationer förknippade med sjukdomen, vilket för oss ett steg längre i kampen mot covid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Många av de som har insjuknat i covid-19 har drabbats av skador på flera inre organ. Detta i kombination med varierande symtom har gett upphov till hypotesen att skador på blodkärlens väggar kombinerat med hög förekomst av blodproppar kan utgöra en bakomliggande mekanism. Data talar för att de röda blodkropparna är förändrade vid covid-19 och tidigare forskning visar att skadade röda blodkroppar kan ge upphov till kärlskador vid hjärt-kärlsjukdom.

I den aktuella studien har man utgått från hypotesen att blodkärlens väggar hos patienter som vårdats på sjukhus för covid-19 är skadade och att de röda blodkropparna har bidragit till kärlskadorna genom ökad bildning av så kallade fria syreradikaler, som är ett slags molekyler som kan orsaka skador i kroppen när de reagerar med andra ämnen. 

Studien omfattar 17 sjukhusvårdade patienter med medelsvår covid-19 och 27 ålders- och könsmatchande friska personer i en kontrollgrupp. Samtliga patienter hade verifierade förändringar i lungorna associerade med covid-19 och behandlades med blodproppshämmande läkemedel. De flesta av patienterna fick kortison. Samtliga hade behov av extra syre men inte av intensivvård. Patienterna följdes upp efter fyra månader. 

– Vår forskning visar att covidpatienternas kärlfunktion var 33 procent sämre än den hos kontrollgruppen. Både i direkt samband med och fyra månader efter det akuta insjuknandet, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, som leder den aktuella studien och som med sin forskning hoppas kunna hjälpa fler drabbade av covid.

Resultaten visade också att förändringar i de röda blodkropparnas funktion bidrar till skador på blodkärlens väggar. Forskarna har inte sett någon skillnad i kärlfunktion mellan de med annan underliggande hjärt-kärlsjukdom och de utan sådan samsjuklighet.  

Studiens namn och länk: Erythrocytes Induce Vascular Dysfunction in COVID-19

Tidskrift: JACC: Basic to Translational Science 

Publiceringsdatum: 16 februari 2022 

Bilder:

– Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
– John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

För mer information, kontakta: Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, tel. 070-854 42 39, [email protected]                    

Läs mer om forskningen om covid-19 kopplat till hjärt-kärlsjukdom

Ladda ner Hjärt-Lungfondens Covidrapport 2021 här.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.