Ny studie med Innsbrucks medicinska universitet validerar Attana Virus Analytics (AVA™) för SARS-CoV-2 diagnostik

| 20 oktober, 2020 | 0 kommentarer

I en ny studie som genomförts av Attana och Innsbrucks medicinska universitet har ett antal individer testats för COVID-19 med både AVATM och EuroImmunes ELISA-baserade teknik. Resultaten visar att Attanas teknik kan mäta koncentration av SARS-CoV-2 antikroppar med minst samma precision som nuvarande FDA-godkända teknik.

Beskrivning av resultat

Attana har genomfört analyser med sin AVA-plattform på 6 individer från Ischgl-regionen i Österrike vars prover levererades från Innsbrucks medicinska universitet. Alla prover har även genomgått COVID-19 test med EuroImmunes ELISA-baserade teknik hos ett separat labb i Innsbruck.

Grafen nedan visar AVA:s analyser för de 6 individerna tillsammans med ett kontrollprov med FBS. Alla prover visar på olika nivåer av respons för det generella immunförsvaret (steg 2), specifika antikroppar (steg 3) och SARS-CoV-2 IgG antikroppar (steg 4). Den FDA-godkända ELISA-tekniken validerar AVA:s analyser då responsen för SARS-CoV-2 IgG antikroppar (steg 4) är betydligt högre för de två individerna som är bekräftade som positiva i ELISA-testerna.

AVA:s resultat från studie med Innsbrucks medicinska universitet

Implikationer av resultat

Jämförelsen med ELISA-resultaten indikerar att Attanas teknik kan mäta koncentration av SARS-CoV-2 antikroppar med minst samma precision som nuvarande FDA-godkända teknik. Vidare visar AVA:s analyser mer nyanserade resultat. Exempelvis har de två ELISA-positiva individerna distinkt olika immunologiska profiler när deras AVA-kurvor jämförs. Attana kommer, bland annat genom vidare samarbete med Innsbrucks medicinska universitet, fortsätta utveckla AVA:s analyser för att förbättra förståelsen av immunitet mot COVID-19.

Kommentar från Teodor Aastrup, Attanas VD

“Den här studien är ytterligare en bekräftelse att AVA kan mäta koncentration av SARS-CoV-2 antikroppar från serumprover, minst lika väl som dagens FDA-godkända instrument. Detta kvantitativa mått av antikroppskoncentration är givetvis en viktig del av den immunologiska profilen, men ger långt ifrån en helhetsbild. Målsättningen med AVA-plattformen är att fastställa individers ’grad av immunitet’ baserat både på kvantitativa och kvalitativa parametrar från patientprover.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: [email protected] 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *