Connect with us

Marknadsnyheter

Ny undersökning: Svenskarna vill att sjukvården räddas från nedskärningarna

Published

on

Tre av fyra i den svenska allmänheten oroas nu över de nedskärningar som pågår i hälso- och sjukvården runt om i landet. Det visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet presenterar idag. Allmänheten tror att besparingarna kommer leda till längre vårdköer och större risk för patientskador. Mer än varannan vill nu att regeringen skjuter till mer pengar för att rädda sjukvården.

– Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga, allmänheten förväntar sig med rätta en fungerande hälso- och sjukvård i hela landet. Det är klart att många blir oroliga när de ser orimliga neddragningar som sker på bred front. Det här är en tydlig signal till regeringen och till regionerna – befolkningen vill att ni räddar sjukvården nu! säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet.

Det är kris i regionernas ekonomi. Redan under 2023 gick regionerna back och i år saknas 24 miljarder, enligt Sveriges regioner och kommuner (SKR). Underskotten har lett till nedskärningar i hälso -och sjukvården över hela landet. Enligt en kartläggning som tidningen Vårdfokus gjort kommer 19 av 21 regioner att göra besparingar inom vården i år.

På uppdrag av Vårdförbundet har Novus frågat 1016 i den svenska allmänheten hur oroliga de är för nedskärningarna som sker inom hälso- och sjukvården i regioner runt om i landet. Hela 76 procent av de intervjuade svarade att de var mycket eller ganska oroliga för besparingarna.

Många tror också att besparingarna kommer att påverka vårdens tillgänglighet och kvalitet ur ett patientperspektiv. 76 procent av allmänheten tror att vårdköerna kommer växa, 62 procent att det blir längre väntetider på akuten, 70 procent att det blir svårare att få en tid och 50 procent att risken för patientskador ökar.

– De har rätt i att vården påverkas. Redan idag är brist på personal med rätt kompetens den främsta orsaken till vårdköerna. Det beror i sin tur på orimliga arbetstider och för hög arbetsbelastning. Många orkar inte heltid eller blir sjuka av jobbet. När det nu införs till exempel anställningsstopp eller läggs varsel ska alltså ännu färre sköta uppdraget– att ge vård till befolkningen. Det kommer att få konsekvenser, säger Sineva Ribeiro.  

I Sverige ansvarar regionerna för hälso-och sjukvården, men regeringen kan tillskjuta medel genom statsbidrag inom ramen för statsbudgeten. SKR konstaterade när regeringen la budgeten för 2024 att statsbidragen inte var tillräckliga.

Den nya undersökningen visar att det finns ett starkt stöd för att regeringen behöver ta större ansvar. Mer än varannan intervjuad, 56 procent vill nu att staten skjuter till pengar för att täcka underskotten och 44 procent vill att regionerna prioriterar sjukvården före annat. Var tredje vill att regioner som har sparade medel använder dessa, och var fjärde att regionerna höjer skatten. Endast 5 procent vill inte att något görs.

– Patienter ska inte dö i kön till cancervård eller för att sjukhus läggs ned. Vi uppmanar beslutsfattarna att lyssna på folket. Det finns nu också tecken på att ekonomin kan förbättras. Att spara är kortsiktigt men konsekvenserna blir långsiktiga. Patienter får inte vård i tid, anställda blir sjuka eller slutar när arbetsmiljön försämras, och vården blir sämre för lång tid framöver, säger Sineva Ribeiro.

Om Novus-undersökningen

Undersökningen gjordes 11-16 januari 2024 och besvarades av 1016 personer mellan 18 och 84 år i den svenska allmänheten. Undersökningen är genomförd via webbenkät till Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

I Novus egen undersökning om väljarnas viktigaste fråga hamnar sjukvården på första plats: Viktigaste politiska frågan – januari 2024 – Novus – Kunskap och undersökningar

För ytterligare information och kontakt för intervjuer vänligen kontakta Vårdförbundets presstjänst på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar cirka 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.