Connect with us

Marknadsnyheter

Oblique Therapeutics AB (publ.) informerar om konvertering av tvingande konvertibler

Published

on

 

Press release

30 December 2022

 

Oblique Therapeutics AB (publ.) informerar om konvertering av tvingande konvertibler

 

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique” eller ”Bolaget”) meddelar att samtliga utestående konvertibler med ett nominellt belopp om totalt cirka 34,4 miljoner kronor, idag, fredag den 30 december 2022 (”Slutlig Förfallodag”), i enlighet med konvertibelvillkoren, automatiskt kommer att konverteras (tvingande konvertering) till nya A-aktier. Konverteringskursen är 10 kronor vilket innebär att konvertibellånen jämte upplupen ränta kommer att konverteras till totalt högst 3 624 366 nya A-aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavare i Oblique behöver inte vidta några åtgärder i samband med konverteringen.

De utestående konvertibler som nu konverteras är följande:

  •     ”Konvertibel 1” – Styrelsen för Oblique Therapeutics beslutade den 25 januari 2022, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 juni 2021, att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 6 000 000 kronor genom en riktad emission av en tvingande konvertibel till Corespring Invest AB. Lånet löpte med fem (5) procents årlig ränta från och med den 1 mars 2022 till och med Slutlig Förfallodag. Den utestående skulden uppgår till cirka 6 254 166 kronor inklusive upplupen ränta.
  •     ”Konvertibel 2” – Extra bolagsstämman i Oblique beslutade den 13 maj 2022 att godkänna styrelsens beslut från den 27 april 2022 om att uppta ett konvertibelt lån genom en emission av tvingande konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillförde Bolaget nominellt cirka 28,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Lånet löpte med tio (10) procents årlig ränta, från och med den 7 juni 2022 till och med Slutlig Förfallodag. Den utestående skulden uppgår till cirka 29 989 507 kronor inklusive upplupen ränta.

Konvertibel 1 och Konvertibel 2 benämns gemensamt som ”Konvertiblerna”.

Fullständiga konvertibelvillkor

Konvertiblernas fullständiga villkor och ytterligare information finns att tillgå på Bolagets hemsida, sida.

Länk: https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-tvingande-konvertibler-2022/

Antal aktier och aktiekapital

Konverteringen av Konvertiblerna medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 15 181 587 aktier till maximalt 18 805 953 aktier och aktiekapitalet från 759 079,35 kronor till maximalt 940 297,65 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om högst cirka 19,27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Efter konverteringen av Konvertiblerna har Bolaget inga utestående konvertibler.

Registrering av nya aktier

Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av januari 2023. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning sådan avstämningsdag som inträffar närmast efter konverteringen.

Rådgivare

Eminova Partners AB och MAQS Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Oblique i samband med konverteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson

CFO

Tel : 0768-706388

E-mail : [email protected]

 

 

About Oblique Therapeutics AB (publ.)

Oblique Therapeutics AB (publ.) is a privately held Swedish biotech company developing innovative new medicines for severe diseases with a large unmet medical need focusing on pain and advanced cancer.  The company uses AbiProt®, an in-house-invented, next-generation antibody platform that can generate antibodies with programmed function against the full human proteome. The portfolio comprises several antibody candidates. Besides, two antibody programs are run in R&D collaborations with pharma companies. Oblique Therapeutics AB (publ.) makes medicines that matter to patients. https://obliquet.com/

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.