Ocean Harvesting slutför tester av InfinityWECs drivlina och styrsystem i en skala 1:10 testrigg

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Karlskrona/Göteborg, Sverige; den 5 maj, 2022 – Ocean Harvesting har framgångsrikt slutfört testningen av en prototyp i skala 1:10 av drivlina och styrsystem för vågenergiomvandlaren InfinityWEC. Projektet bestod av design, byggnation och testning i en testrigg och var delfinansierat av Energimyndigheten.

InfinityWEC power takeoff hardwareintheloop test rig at scale 110

För att få en realistisk belastning på drivlinan användes en skalad, hydrodynamisk modell av en fullstor vågenergiomvandlare (WEC), i kombination med en fysisk drivlineprototyp och ett realtidsstyrsystem i en HIL-konfiguration (hardware-in-the-loop). Styrsystem har utvecklats för både drivlina och HIL-rigg, vilket i kombination med en drivlina med all väsentlig funktionalitet inkluderad, visar att tekniken fungerar som avsett.

Projektet bekräftade att alla kritiska delar av drivlinan kunde byggas med standardkomponenter. Den fullskaliga designen syftar till att använda standardkomponenter med hög tillgänglighet från leverantörer, för att minimera riskerna, förkorta utvecklingstiden och minska kostnaderna för slutprodukten.

Styrsystemet som utvecklats bygger på en modern mjukvaruarkitektur med OOP (object-oriented programming) och TDD (test-driven development). Den är baserad på Beckhoff PLC och TwinCAT-programvara, vilket är en lämplig och kostnadseffektiv lösning både för HIL-testning och för storskaliga installationer av vågenergiomvandlare i vågkraftsparker till havs. Den utvecklade programvaran kommer att överföras till och vidareutvecklas i kommande utvecklingsfaser av InfinityWEC.

Testriggen kommer att användas som en utvecklingsplattform för att utvärdera avancerade reaktiva styrstrategier och designprinciper för att ytterligare förfina InfinityWECs förmåga att extrahera maximal energi från varje enskild våg.

Nästa utvecklingssteg för Ocean Harvesting är havsförsök med InfinityWEC i skala 1:3, ett projekt som planeras starta i november 2022. Havsförsöket kommer att demonstrera InfinityWEC-tekniken, styrsystemet och dess prestanda i den verkliga havsmiljön, ett kritiskt steg mot validering av systemet i full skala och kommersialiseringen av tekniken.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Sidenmark, VD, Ocean Harvesting Technologies AB.
[email protected],
+46 709 55 61 66

Om vågkraft

Den uppskattade globala teoretiska potentialen för vågkraft1 överstiger den globala användningen av elektricitet och finns tillgänglig i kustområden där större delen av befolkningen bor.

Vågkraft producerar elektricitet mer konsekvent och vid olika tidpunkter jämfört med vind- och solkraft och bidrar därför till att minska variationer och avbrott i elförsörjningen, vilket minskar den totala kostnaden för koldioxidfri el. Vågkraft behöver dessutom bara hälften så mycket energilagring för att balansera elproduktionen till en konstant effektnivå under hela året jämfört med vindkraft, vilket ytterligare minskar den totala energikostnaden.

Vågkraft kommer att vara en viktig del av den framtida förnybara energimixen och bidra både till lägre energikostnader och ett stabilare energisystem.

Om Ocean Harvesting och InfinityWEC

Ocean Harvesting är ett privatägt företag med kontor i Karlskrona och Göteborg. Efter flera år av forskning inom vågenergisektorn började företaget 2017 utveckla vågenergiomvandlaren InfinityWEC.

InfinityWEC är:

  • Effektiv – Banbrytande drivlina säkerställer maximalt energiuttag från varje våg.
  • Tillförlitlig – Bojen hålls nedsänkt under ytan genom toppen av stora vågor för att säkra överlevnad och för att möjliggöra fortsatt elproduktion även under de tuffaste vågförhållandena.
  • Skalbar – Beprövade delsystem, producerade, monterade och installerade effektivt, möjliggör storskalig utbyggnad. I hög grad bestående av återvinningsbara material.
  • Idealisk partner för vind och sol – Producerar kraft vid olika tidpunkter, vilket förbättrar balanseringen av elförsörjning och efterfrågan. Delad infrastruktur och operationella kostnader.
  • Låg energikostnad (LCoE) – På väg mot 100 EUR / MWh i ett tidigt skede och < 35 EUR / MWh långsiktigt, mycket konkurrenskraftigt jämfört med all annan energiproduktion.

Det som gör InfinityWEC konkurrenskraftigt är det avancerade kraftuttagssystemet, som använder en kombination av kulskruvar och ett hydrauliskt förspänningssystem (beprövad teknik) för att ge omedelbar kraftstyrning med hög effektivitet. Detta möjliggör användning av avancerad reaktiv kraftstyrning för att maximera elproduktionen från varje enskild våg. En unik överlevnadsfunktion håller bojen nedsänkt genom toppen av stora vågor, vilket skyddar systemet från överbelastning och gör det möjligt att producera elektricitet även under de tuffaste vågförhållandena.

InfinityWEC är konstruerad för hållbar storskalig produktion och effektiv logistik. Drivlinan använder beprövade delsystem. InfinityWEC:s boj är tillverkad av betong gjuten med lokalt framställda material på installationsplatsen, i en process som är vanligt förekommande inom anläggningsarbeten och eliminerar långa transporter av material. En speciell höghållfast och hållbar betongblandning utvecklas i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, vilket möjliggör en boj med motsvarande vikt som ett konventionellt stålskrov, till 1/4 av kostnaden och 1/3 av koldioxidavtrycket.

Den utmärkta prestandan och tillförlitligheten, i kombination med en modulär design där alla kritiska delar enkelt konstrueras, transporteras, installeras och underhålls, gör InfinityWEC till en mycket konkurrenskraftig lösning för den framtida globala energimarknaden.

Marknaden för InfinityWEC sträcker sig från nätanslutna vågkraftsparker till icke nätansluten strömförsörjning, för ösamhällen, grön vätgasproduktion och havsbaserade industrianläggningar som olje-  och gasplattformar och fiskodlingar.

Läs mer: oceanharvesting.com

1. OES An International Vision for Ocean Energy 2017

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.