Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Företrädesemissionen av units som offentliggjordes den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Alzinova AB (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) har nu registrerats hos Bolagsverket. Utfallet i Företrädesemissionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 juni 2022.

Sista dag för handel med betald tecknad unit (BTU) är den 6 juli 2022. Avstämningsdag för omvandlingen är den 8 juli 2022, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 12 juli 2022. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO3 förväntas vara den 12 juli 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO3 medför rätt att under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie kommer att motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,263 SEK) och högst 3,15 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till 12 967 612. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Bolaget maximalt cirka 40,8 MSEK.

ISIN-kod för aktier: SE0007413455

ISIN-kod för BTU: SE0018012569

ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO3: SE0017833247

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För frågor med anledning av Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: [email protected]

Om Alzinova AB
Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, [email protected], +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.