Connect with us

Marknadsnyheter

Organisationsförändringar hos Steen & Ström

Published

on

Den 3 juni tillträder Astrid Damgaard och Clarisse Boutin sina nya befattningar som Head of Leasing respektive Head of Asset Management på Steen & Ström Scandinavia, som kombinerar expertis inom fastighetsutveckling och kapitalförvaltning och är ledande inom köpcentrumsegmentet i Skandinavien.

”Jag är mycket nöjd med dessa interna rekryteringar, som bekräftar att vi kan erbjuda våra medarbetare goda möjligheter att utvecklas tvärfunktionellt inom Skandinavien, men även internationellt”, säger Steen & Ströms VD Christian Brewaeys.

Astrid Damgaard (till höger) har mer än 10 års erfarenhet av leasing från DEAS A/S och som Leasing Manager och Portfolio Manager på Steen & Ström Scandinavia:
”Jag är väldigt glad över att ha fått denna möjlighet att fortsätta utveckla och växa inom Steen & Ström och att göra det tillsammans med ett mycket kompetent skandinaviskt leasingteam. Fysisk detaljhandel är inne i en intressant fas och jag ser fram emot att fortsätta utöka mitt butiksnätverk och partnerskap med våra handlare samt ett närmare samarbete med Klépierre, vår huvudägare.”

Clarisse Boutin (till vänster) kom till Klépierre för fem år sedan som internationell företagsvolontär. Clarisse förvaltade Steen & Ströms svenska fastighetsportfölj innan hon gradvis utökade sitt ansvarsområde till att övervaka analyserna av hela den skandinaviska portföljen:
”Jag är glad över att få fortsätta utvecklas på Steen & Ström. Jag är övertygad om att de olika befattningar inom finans och kapitalförvaltning som jag har haft under de senaste åren kommer att göra det möjligt för mig att vidareutveckla mitt team och bidra till Steen & Ströms framgång. Jag ser fram emot den här nya utmaningen och att arbeta närmare verksamheten i Skandinavien för att säkerställa värdeskapande i vår portfölj av shoppingcenters.”

Astrid Damgaard och Clarisse Boutin kommer att ingå i Steen & Ströms ledningsgrupp och rapporterar till Christian Brewaeys.

Pierre Kubler, tidigare Head of Asset Management and Leasing, har accepterat rollen som Group Head of Asset på Klépierre och kommer att ansluta till teamet i Paris under sommaren.

”Jag är oerhört glad för Pierres skull och den möjlighet han har fått inom Klépierre. Jag har uppskattat att arbeta med honom under de senaste tre åren, och jag är säker på att han kommer att fortsätta att göra mycket bra ifrån sig i sin nya roll på Klépierre”, säger Christian Brewaeys.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Brewaeys, VD Steen & Ström
E-mail: 
christian.brewaeys@steenstrom.com
Tel: +45 41 90 02 41

Astrid Damgaard, Head of Leasing
E-mail: 
astrid.damgard@steenstrom.com
Tel: +45 41 90 02 19

Clarisse Boutin, Head of Asset Management
E-mail: 
clarisse.boutin@steenstrom.com
Tel: +45 41 90 02 49

 

Steen & Ström är Skandinaviens ledande shoppingcenter företag med nio shoppingcenters på attraktiva marknadsplatser och totalt över 60 miljoner besökare årligen. Steen & Ström ingår i Klépierre-gruppen som kombinerar kompetens inom fastighetsutveckling samt kapitalförvaltning och är ledande inom shoppingcenter i Europa. Klépierre gruppens portfölj värderas till 19,3 miljarder euro den 31 december 2023 och omfattar stora köpcentrum i mer än 15 länder i Centraleuropa som tillsammans tar emot hundratals miljoner besökare per år. Klépierre finns representerat i CAC Next 20- och EPRA Euro zone-indexen samt i andra etiska index, till exempel CAC SBT 1,5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, samt på CDP:s ”A-lista”. Dessa utmärkelser bekräftar koncernens engagemang och proaktiva arbete för hållbar utveckling och det globala ledarskapet i kampen mot klimatförändringarna. Samtliga köpcentrum inom Steen & Ström arbetar nu för att nå målet att vara den mest hållbara plattformen för handel år 2030. 
www.steenstrom.com  
www.klepierre.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.