Connect with us

Marknadsnyheter

Oro för digital integritet ökar i spåren av pandemin

Published

on

Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet. Det är sjunde året i rad som undersökningen genomförts av Insight Intelligence, i år tillsammans med Karlstads universitet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och IAB Sverige.

Oron för hur ens personliga information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren. Det är en oro som blivit mer påtaglig under pandemin, när våra liv blivit mer digitala. Tolv procent säger sig ha blivit mer oroliga för hur deras information hanteras som en direkt följd av pandemin.

Resultaten visar en tydlig korrelation mellan ökad kunskap och oro. Andelen som är medvetna om hur deras information samlas in och andelen som är oroliga för hur den hanteras har båda fördubblats sedan 2015.

– Den ökade oron beror inte nödvändigtvis på att vi delar mer information utan snarare på en ökad förståelse för i vilken omfattning den samlas in, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Attityderna skiljer sig dock markant beroende på vem som samlar in informationen och vad den ska användas till. När det kommer till nationella utredningar och forskning är majoriteten okej att dela sin information, men för individanpassade produkter och tjänster är det få som är det.

Förtroendet för bankers hantering av personlig information digitalt har minskat med 18 procentenheter sedan 2015. Parallellt har motsvarande förtroende för offentlig sektor ökat med 21 procentenheter under samma period.

Övriga resultat från undersökningen

• Åtta av tio ser större risker än fördelar med att använda sociala medier

• Varannan undviker att göra vissa saker digitalt på grund av oro för hur informationen ska hanteras

• Unga är generellt mer öppna att dela information än äldre

Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år som under januari 2021 har intervjuats genom Sifos riksrepresentativa webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Delade Meningar”. Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Jacob Dexe på forskningsinstitutet RISE. För att ta del av rapporten eller övriga frågor, kontakta Klas Davidsson klas@strandberghaage.se 0736757098
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Adapteo Sverige stärker organisationen med ny Head of Marketing och Financial Director

Published

on

By

Adapteo Sverige förstärker sin ledningsgrupp med rekryteringen av Katarina Sköldborg som Head of Marketing och Jonas Högdahl som Financial Director.  

Ny Head of Marketing är Katarina Sköldborg, som har en lång bakgrund inom marknadsföring och senast kommer från rollen som global marknadschef på Sandvik Coromant. Där byggde hon upp Demand Generation-avdelningen och utvecklade framgångsrikt strategin. Katarina har även haft betydande marknadsroller på företag som Tradeshift och SAS Institute. 
 
– Adapteo är i en spännande tillväxtfas och jag ser fram emot att få bidra till den fortsatta utvecklingen.  Jag tar med mig erfarenheterna av samordning av insatser för att uppnå företagets mål. Adapteos innovativa lösningar och starka fokus på hållbarhet gör det till ett väldigt spännande företag att arbeta för, säger Katarina Sköldborg. 
 
Jonas Högdahl ansluter till Adapteo från sin senaste roll som Financial Director på ApoEx. Han har även gedigen erfarenhet från tiden som konsult i egen regi och på Deloitte Sweden.  
 
– Rekryteringarna av Katarina och Jonas är strategiskt viktiga för att stärka vår tillväxt och position på marknaden. Katarinas gedigna erfarenhet och strategiska tänkande inom marknadsföring, tillsammans med Jonas analytiska och affärsdrivna approach, kommer vara ovärderlig för vår fortsatta resa. Vi är glada över att välkomna dessa lagspelare, säger Ola Skogö, VD på Adapteo Sverige.  
 

För mer information, kontakta 

Erika Regnér, presskontakt, Adapteo Group  
media.relations@adapteo.com 

Om företaget 

Adapteo är den ledande partnern inom anpassningsbara lokaler i norra Europa. Vi utvecklar, bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skolor, förskolor, vård, kontor och boende. Med Adapteos modulära och cirkulära byggnadslösningar kan kunderna transformera, återanvända, skala upp och skala ner byggnaderna allt eftersom behoven förändras. Det är så vi bygger anpassningsbara och hållbara samhällen. Adapteos byggnadsbestånd omfattar 1,4 miljoner kvadratmeter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Litauen. En majoritet av Adapteos intäkter kommer från hyreskontrakt från offentlig sektor.   

Adapteo Sverige har ca 90 medarbetare fördelat på fem säljkontor och flertalet lager och verkstäder. Adapteo Sverige är en del av Adapteo Group.  

Continue Reading

Marknadsnyheter

InfinityWEC visar avsevärda förbättringar i elproduktion och rörelsekontroll med momentbaserad MPC

Published

on

By

Karlskrona/Göteborg, Sverige; Publicerad 14 juni 2024

Ocean Harvesting utvecklar för närvarande generation 6 av vågkraftverket InfinityWEC i nära samarbete med kulskruvs-tillverkaren NSK. En kulskruv är en mycket bra aktuator som ger hög utväxling mellan linjär rörelse och rotation till generatorn, hög verkningsgrad, låg vikt och lång livslängd. Kulskruvar är dock känsliga för sidkrafter och böjmoment i drivlinan som orsakas av bojens svallrörelser, samt för höga hastigheter som kan uppstå i stora vågor. Detta har varit en utmaning i utvecklingen av drivlinan, som nu har lösts med ett nytt linjärguidesystem och ökad styrkraft.

Ocean Harvesting implementerar och utvärderar nu en momentbaserad MPC i InfinityWECs simulerings-modell, som visar betydande förbättringar i elproduktion och beräkningstid. Tack vare den ökade styrkraften i drivlinan kan nu även systemets hastighet och slaglängd kontrolleras och begränsas med MPC:n, vilket förenklar konstruktionen och gör att systemet går mjukare. Bojen kan dras ner och drivlinan låsas i ihopdraget tillstånd för att undvika de högsta belastningarna som förekommer i stormvågor.

”Kulskruvsaktuatorer i kombination med vårt hydrostatiska förspänningssystem är en mycket effektiv lösning för att tillhandahålla den styrkraft som behövs i drivlinan” säger Mikael Sidenmark, VD på Ocean Harvesting. ”Lösningen drar nytta av avancerade modellbaserade prediktiva styralgoritmer för att optimera kraften som appliceras på bojen i varje givet ögonblick. Detta resulterar både i enastående årlig elproduktion och förmågan att begränsa hastigheten och slaglängden i drivlinan”.

Mikael Sidenmark fortsätter: ”Vår nya design ger mycket goda driftsförhållanden för kulskruvarna. Vi har ökat från två till fyra kulskruvar för att uppnå 25 års livslängd, och därmed har också den maximala styrkraften ökat från 1 till 2 MN, vilket i kombination med den hydrostatiska förspänningen ger högre styrkraft än bojens flytkraft.”

Fokus under 2024 och början av 2025 är att slutföra systemdesignen för InfinityWEC generation 6 i fullskala, implementera den momentbaserade MPC-algoritmen i styrsystemet och förberedelser för havsförsökprojekt i skala 1:3 som planeras för perioden 2025-2026. För dessa aktiviteter tar Ocean Harvesting nu in 5 Mkr i en finansieringsrunda där nya investerare bjuds in.

Om vågkraft och Ocean Harvesting:

Vågkraft är en enorm outnyttjad resurs av förnybar energi som ger en jämnare elproduktion jämfört med vind- och solkraft, och som sker vid andra tidpunkter. Detta ökar värdet på producerad elektricitet och minskar behovet av energilagring för att balansera elnätet.

Ocean Harvesting har utvecklat vågkraftverket InfinityWEC på 500kW sedan 2017. De främsta fördelarna är (i) hög årlig elproduktion med ett banbrytande drivlina och (ii) användning av cirkulära material med låg kostnad och lågt CO2-avtryck. Resultatet är 6 gånger lägre materialkostnad och 6 gånger lägre CO2-utsläpp från de material som används per MW/MWh jämfört med flytande vindkraft. Tekniken utvecklas i samarbete med industripartners och i gemensamma industriprojekt.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Mikael Sidenmark, +46 709 55 61 66
mikael.sidenmark@oceanharvesting.com
www.oceanharvesting.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Peab gör ny emission av gröna obligationer

Published

on

By

Peab har framgångsrikt emitterat gröna obligationer om totalt en och en halv miljarder svenska kronor. Intresset för emissionen var mycket stort och totalt uppgick antalet investerare till omkring 150. Medlen ska finansiera gröna investeringar som bidrar till Peabs arbete med att nå de uppsatta klimatmålen.

Peab emitterade obligationer den 13 juni 2024 till ett totalt värde om en och en halv miljarder svenska kronor. Obligationerna har en löptid på 3 år respektive 4,5 år. På 3 år emitterades 900 miljoner kronor med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 2,30 procentenheter. På 4,5 år emitterades 600 miljoner kronor med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 2,70 procentenheter.

Medlen från emissionen ska användas till att finansiera investeringar inom gröna byggnader, ECO-effektiva och cirkulära produkter och produktionsprocesser, rena transporter samt vattenhantering och hantering av föroreningar.

– Vi är mycket glada över marknadens stora intresse för våra gröna obligationer. Vi har en tydlig plan för att ställa om verksamheten till att bli klimatneutral och den här emissionen är en viktig del i det arbetet, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Peab har slagit fast två delmål på vägen mot slutmålet om klimatneutralitet år 2045. Det ena är att minska koldioxidintensiteten i egen produktion med 60 procent till år 2030 och det andra är att minska koldioxidintensiteten från insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent till år 2030.

Emissionen av gröna obligationer gjordes inom ramen för Peabs svenska MTN-program och det nyligen uppdaterade ramverket för grön finansiering. Ramverket har granskats av det oberoende bolaget Sustainalytics, som slår fast att det är robust, transparent och i linje med den senaste marknadsstandarden. Senast Peab emitterade gröna obligationer var 2021, till ett värde om 1,5 miljarder svenska kronor.

Likviddagar är den 20 juni och den 24 juni. I samband med emissionen har Peab återköpt obligationer till ett värde om 150 miljoner kronor (ISIN SE0013104692) med förfall den 6 september 2024. 

Transaktionen arrangerades av Nordea, SEB och Swedbank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.