Connect with us

Marknadsnyheter

OssDsign® Catalyst får utökat marknadsgodkännande från FDA för betydande ny indikation för användning i ryggradsburar

Published

on

Uppsala, den 18 september, 2023. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har gett bolagets innovativa nanosyntetiska bengraft OssDsign Catalyst utökat marknadsgodkännande för användning i ryggradsburar vid ryggradsfusioner, vilket tillåter kirurger att använda OssDsign Catalyst i alla ryggradsburar som är godkända för syntetiska bengraft. OssDsign Catalyst är det första syntetiska bengraft som får godkännande för användning i ryggradsburar enbart baserat på bengraftets egna data.

“Det här beslutet från FDA är en av de viktigaste händelserna i OssDsigns historia. Det avancerar OssDsign Catalyst till den exklusiva grupp av syntetiska bengraft som tillåter kirurger att använda produkten i ryggradsburar. Eftersom behovet av att kunna använda syntetiska bengraft i ryggradsburar är avsevärt – uppskattningsvis upp till 50 procent av all användning av bengraft vid ryggradsfusioner – så medför det utökade godkännandet väsentliga marknadsmöjligheter som kan accelerera vår kommersialisering ytterligare. FDA-godkännandet baseras på våra övertygande data och beslutet både stärker och differentierar oss tydligt på marknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med alla sjukhus och kirurger med den här nya möjligheten”, säger Morten Henneveld, vd för OssDsign.

 

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar tillväxten av frisk bevävnad vid ryggradsfusioner. Vid de flesta ryggradsfusioner används burar för att stabilisera främre ryggradskanalen. Det utökade marknadsgodkännandet från FDA innebär att OssDsign Catalyst nu kan användas som fyllnadsmaterial i ryggradsburar som är godkända för användning tillsammans med syntetiska bengraft. OssDsign Catalyst är det första syntetiska bengraft som får marknadsgodkännande för användning i ryggradsburar enbart baserat på bengraftets egna säkerhets- och effektdata.

 

Det utökade marknadsgodkännandet från FDA baseras på OssDsign Catalysts anmärkningsvärda resultat avseende benåterbildning, vilka överträffar de som vanligtvis uppnås med andra syntetiska bengraft i krävande utvärderingsmodeller för ryggradsfusion. OssDsign forsätter att accelerera arbetetet med att samla klinisk evidens genom PROPEL, ett amerikanskt multicenter prospektivt register för ryggradsfusion i USA, och den kliniska studien TOP FUSION, där patientrekryteringen avslutades i april 2022.

 

 

För vidare information, kontakta:

Morten Henneveld, VD, OssDsign AB

Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405,

103 91 Stockholm, Sweden, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

 

Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.