Östra hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer förslag om närvårdscentrum

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom inriktningen för fortsatt arbete med att etablera Närvårdscentrum i Mariestad.

Västra Götalandsregionens koncernkontor har tillsammans med Skaraborgs Sjukhus och Närhälsan utarbetat en modell där norra Skaraborg med ett nav i Mariestad blir ett pionjärområde i den nya framtida hälso- och sjukvården.

Fokus i förslaget är omställningen av hälso- och sjukvården där primärvården är basen i nära samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården och sjukhusets specialistsjukvård.

Förslaget innebär att Skaraborgs Sjukhus verksamhet i Mariestad förändras från ett begränsat antal mottagningar till ett större utbud i nära samverkan med primärvården. Invånarna får ökad tillgång till specialistsjukvården såväl från hemmet som på vårdcentralen genom digitala konsultationer. Behovet av sjukhusbaserad vård på akutmottagningen, andra mottagningar och slutenvård bedöms minska.

Den mobila vården byggs ut både från primärvården och sjukhuset. Primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser ökar inom primärvårdsrehabilitering, ungdomsmottagningen, barnavårdscentralen, barnmorskemottagningen och psykisk hälsa. Inom hörselverksamheten utvecklas digitala vårdmöten i samverkan med andra vårdgivare och specialiserade team.

Nämnden beslutade också att en djupare utvärdering av pilotprojektet ska göras vid årsskiftet 2021/22.

Ärendet, som återremitterades av regionstyrelsen, har nu kompletterats och behandlas av regionstyrelsen 31 mars.
 

Förlängt avtal om dialysvård

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga avtalet om dialysvård med företaget Diaverum Sweden AB fram till juli 2022. Avtalet avser poliklinisk hemodialysbehandling av patienter med kronisk njursvikt.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i maj förra året att genomföra en behovskartläggning om dialysvård i Skaraborg. I uppdraget ingick att föreslå hur den framtida dialysvården ska organiseras och med vilket innehåll.

Slutsatserna i översynen är att behovet av dialysvård i Skaraborg är väl definierat och att det inte kommer att ske några stora förändringar av behovet de närmaste åren. Cirka hälften av dialyspatienterna behöver hemodialysbehandling. Dessa patienter omhändertas idag av Skaraborgs Sjukhus och Diaverum.

Kontakt: Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-739 09 05, Sebastian Clausson (S) 2:e vice ordförande 073-913 75 79, Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson, 070-513 38 42

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *