OXE Marine AB publicerar årsredovisning för 2019

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

OXE Marine AB har idag publicerat årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på företagets hemsida www.oxemarine.com.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

  • Andreas Blomdahl lämnade sin post som tillförordnad VD och efterträdes av dåvarande CFO Myron Mahendra som utnämndes till VD den 1 juli, enligt styrelsebeslut.
  • Under året har två nyemissioner genomförts med ett totalt kapitaltillskott på 152,3 MSEK, enligt följande fördelning, en nyemission på 101,5 MSEK i april och ytterligare en nyemission på 33,6 MSEK i oktober. Utöver detta så har en riktad nyemission genomförts på 17,2 MSEK.
  • retaget håller på att slutföra valideringen och genomför r rvarande design stopp för OXE300 – produktionsstart förväntas i maj 2020 med en kontrollerad ökningstakt för att övervaka delar och designkvalitet. Under det fjärde kvartalet 2019 har OXE Diesel visats vid 15 internationella utställningar. OXE Diesel har fått mer uppmärksamhet än tidigare.
  • retaget ingick ett finansieringsavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) i juli 2019 avseende en lånefacilitet på upp till 14 MEUR. Denna består av tre trancher. Tranche A på 4 MEUR togs i september. Tranche B, också på 4 MEUR, kommer att finnas tillgänglig om företaget uppfyller följande villkor: anskaffar nytt kapital på 50 MSEK i oktober 2019; Uppnår en nettoomsättning på minst 7,5 MEUR under de senaste 12 månaderna och uppnår en positiv bruttomarginal under de senaste tre månaderna av den rapporteringsperioden. Företaget har uppfyllt alla ovannämnda villkor och kommer att vara berättigade till utbetalning av Tranche B på 4 MEUR.
  • retaget producerade 98 enheter under fjärde kvartalet 2019, genom en säkerställd och kontrollerad process för att verifiera att alla kvalitetsstandarder uppfylldes samtidigt som effektiviteten i montering av delarna förbättrades. Den stabila produktionen bidrog också till att företaget kunde minska sin lagerhållning av färdigställda enheter (främst 150 hk variant). Företaget kommer att tillföra ytterligare resurser i sin leveranskedja, sina kvalitetsprocesser och sin produktionshantering.
  • retaget sålde 142 enheter under Q4 2019, vilket bidrog till 309 sålda motorer för år 2019 – nästan en fördubbling från tidigare års försäljning (157 enheter). Efterfrågan på OXE200 tog fart efter återinförandet av dess kraftenhet (tropisk variant) i slutet av maj 2019.
  • I slutet av 2019 sålde företaget alla enheter från produktion såväl som från lager. Produktionen fortsätter i en jämn kontrollerad takt. Orderboken för leveranser 2020 ligger för rvarande på cirka 4,1 miljoner euro och representerar ungefär lften av företagets nettoomsättning för 2019.

OXE Marine AB årsstämma den 22 maj 2020 (13.00) i Ängelholm, Sverige.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail [email protected]

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, [email protected], +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, [email protected], +46 70 358 91 55

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *