P CAPITAL PARTNERS IV B EMITTERAR VINST- OCH AKPITALANDELSBEVIS

| 26 juli, 2022 | 0 kommentarer

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 juli 2022

P Capital Partners IV B AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 9 augusti 2022 kommer att utöka sitt kapital med 36,9 MEUR genom emission av 168 792 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 15 600 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A2, båda till en kurs av 96 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis, samt genom emission av 19 890 vinst- och kapitalandelsbevis av serie B till en kurs av 960 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis och genom ett kapitaltillskott om 0,14 MEUR från ägarna.

Vinst- och kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det fjärde kvartalet 2022.

De nyemitterade vinst- och kapitalandelsbevisen i P Capital Partner IV B uppgår till 36,9 MEUR. Kapitalet är fördelat på vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 om 16,2 MEUR, av serie A2 om 1,5 MEUR, av serie B om 19,1 MEUR och 0,14 MEUR i eget kapital.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av P Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.