Connect with us

Marknadsnyheter

Paindrainer AB lanserar en banbrytande plattform för distansmonitorering (RTM) för innovativ hantering av kronisk smärta

Published

on

MEDICON VILLAGE, LUND – Paindrainer AB, en föregångare inom digitala medicintekniska lösningar för kronisk smärta, är glada att presentera Paindrainer Care Portal. Tillsammans med mobilapplikationen Paindrainer PD1 erbjuder den en komplett lösning för vårdgivare att distansmonitorera sina patienters framsteg och förbättra deras livskvalitet.

Användningen av en plattform för patientmonitorering på distans kommer att ge hälso- och sjukvårdspersonal viktiga insikter om hur de dagliga rutinerna påverkar deras patienters hälsa. Detta kommer att underlätta skapandet av förbättrade personliga vårdplaner, säkerställa följsamhet, förbättra patientresultaten och till och med optimera personalens effektivitet samtidigt som vården förbättras för patienterna i deras hemmiljö.

”Paindrainer Care Portal driver vårt engagemang att förändra hanteringen av kronisk smärta. Med denna vårdgivarportal erbjuder vi en heltäckande digital lösning som underlättar ett effektivt upprättande av personliga rehabiliteringsplaner och monitorering av patienternas framsteg i realtid, vilket inleder en ny era i vår internationella expansion. I samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal är vi glada över att kunna använda innovativa teknologier för att göra det möjligt att förbättra för både vårdgivare och patienter.”, säger Erik Frick, VD Paindrainer AB.

Paindrainer AB har nyligen tecknat ett kommersiellt partnerskapsavtal med Dr. Edward Rubin, tidigare president för The New York Society of Interventional Pain Physicians och för närvarande driver en privat praktik på Long Island, New York, USA.

“Paindrainer ger smärtläkare möjlighet att på distans monitorera sina patienters framsteg under behandlingen. Detta patientcentrerade digitala verktyg ger patienterna möjlighet att dagligen kommunicera med sin behandlande läkare. Vi kan bara behandla det vi kan mäta. Framtiden för sjukvårdsersättning beror på vår förmåga att tillhandahålla data kring våra behandlingsresultat.”, säger Dr. Ed Rubin.   

Paindrainer® mobilapplikation är det första AI-drivna, evidensbaserade digitala verktyget som resulterat i förbättrad livskvalitet för individer som lever med kronisk smärta. Produkten är FDA registrerad som Medical Device Klass 1, följer MDR och är CE-märkt. Verktyget drivs av avancerande algoritmer och anpassas helt till varje enskild patients behov, tack vare bolagets unika och skyddade 360o patientcentrerade metod. Denna metod ger guidning hur användaren uppnår personlig aktivitetsbalans för att nå en optimal funktionsnivå och lindra smärta.

Paindrainer® Care Portal är ett gränssnitt som används av medicinsk personal för att på distans kunna upprätta patientens rehabiliteringsplan, monitorera patientens framsteg och säkerställa att planen efterföljs. Vårdgivaren kan sätta upp rehabiliteringsmål som Paindrainer kommer att hjälpa patienten att uppnå. Medicinering kan integreras, vilket underlättar för patienten att hantera sina dagliga mediciner, och ett interaktivt gränssnitt, en chatt, kan också aktiveras för att underlätta direkt kommunikation mellan patienten och kliniken.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Frick
CEO Paindrainer AB
erik.frick@paindrainer.com
+46 736 612123

Om Paindrainer AB

Paindrainer AB är ett bolag som utvecklar digitala plattformar och applikationer som bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande. Paindrainer grundades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Rosén Klement, samt Göran Barkfors. Idén föddes när Maria, efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram, insåg att smärtan påverkas av många fler faktorer än den mänskliga hjärnan kan förstå, eftersom alla dagar är olika.

Paindrainer® är det första evidensbaserade AI-drivna digitala verktyget som ger signifikant förbättrad livskvalitet hos individer som lever med kronisk smärta. Den mobila applikationen coachar användaren i att hantera smärtan och ger guidning hur användaren uppnår personlig aktivitetsbalans för att nå en optimal funktionsnivå och lindra smärta.

Verktyget drivs av avancerade algoritmer och anpassas helt till varje enskild användares behov, tack vare bolagets unika och skyddade 360o patientcentrerade metod.

Paindrainer® (Paindrainer PD1) är en FDA-registrerad Medical Device Class 1 (510k exemption), följer MDR och är CE-certifierad.

www.paindrainer.com

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Marknadsnyheter

OncoZenge erhåller återkoppling med CHMP:s rekommendation till EMA

Published

on

By

Stockholm, Sverige, 23 februari 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, meddelar idag att CHMP:s rekommendation till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är att inte bevilja PRIME status.

“Ribban för att få PRIME-status är mycket hög”, säger Stian Kildal, VD för OncoZenge. “Trots det erkända kliniska behovet och de starka argumenten som har presenterats så beklagar vi att vi ingår i de cirka 70% av sökande som inte beviljas PRIME-status. Viktigt är att PRIME bör betraktas som en ”nice-to-have” och att OncoZenge kommer fortsätta arbetet mot att ansöka om en registreringsgrundande fas 3 studie tillsammans med en partner, i enlighet med bolagets tidigare kommunikation.”

Återkopplingen från CHMP förtydligar att kommittén instämmer i att oral mukosit är mycket besvärande för patienterna, med negativ inverkan på matintag och en viktig faktor till varför cancerbehandlingar behöver justeras eller avbrytas.

CHMP meddelar även att rekommendationen inte står i vägen för en eventuell framtida ansökan om PRIME, och att dörren står öppen för en eventuell ansökan om ”Accelerated Assessment” senare i den regulatoriska processen, inför ansökan om marknadsgodkännande.

 
BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se
 


Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
 


OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige
 


Om OncoZenge

OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.