Connect with us

Marknadsnyheter

Pandemin har förändrat den svenska modebranschen

Published

on

Pandemin har fått tydliga konsekvenser för den svenska modebranschen. Digitaliseringen har accelererat samtidigt som arbetet med att locka kunder till den fysiska butiken har stagnerat. En utveckling som kommer att hålla i sig, säger konsumtionsforskaren Gabriella Wulff.

Ny forskning vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att utbrottet av viruset covid-19 påverkat hur vi shoppar kläder.

Studien, som bygger på fältarbete i form av intervjuer och observationer, avslöjar att modebranschen på olika sätt förändrats sedan pandemin bröt ut i Sverige i början av 2020.

Pandemin har skakat om branschen radikalt och tidigare sätt att jobba på är inte längre gångbara. Den hade inte bara påverkan på marknaden, utan även bakåt i produktionsleden, då det blivit svårt att planera för vad som ska produceras och när, säger konsumtionsforskaren Gabriella Wulff.

Studien visar att förändringen i klädbranschen skedde i två steg under pandemin. Först var det den chock som drabbade samhället i början av pandemin då människor blev mer försiktiga i hur de rörde sig på offentliga platser. Det andra steget kom då samhället svarade på pandemin med olika åtgärder för att minska smittspridning. Folkhälsomyndigheten gick då tillsammans med regeringen ut med rekommendationer och restriktioner kring att jobba hemifrån, att undvika folksamlingar, samt pekade ut shoppingcenter som specifika områden att undvika. Det var då som modebranschen drabbades hårdast.

Den här perioden som det stora bakslaget kom och försäljningssiffrorna störtdök, säger Gabriella Wulff.

Digitaliseringen har accelererat
Redan före pandemin var digitaliseringen tydlig inom modebranschen. I samband med att smittspridningen och de statliga restriktionerna gjorde det svårare att röra sig fritt, accelererade dock den utvecklingen. Dels ökade e-handeln av kläder och skor, dels satsar nu modebranschen mer på att nå kunden via nätet på olika sätt. Fokus har även gått från att skapa snygga webbsidor, till ett mer funktionellt fokus, för att möjliggöra att få ut produkterna den vägen istället för genom den fysiska butiken.

Ett fenomen som växte under den här perioden var Live Video Shopping, där företagen gör sändningar online, i sociala medier och på sina hemsidor. Det möjliggjorde för företagen att fortsatt jobba med att bygga relationer med kunder, i ett läge där det annars var svårt att hitta kontaktpunkter, säger Gabriella Wulff.

Pandemin ledde även till att modeföretagens arbete att skapa unika upplevelser på plats i butiken stagnerade. Den fysiska butiken sågs tidigare som central i att skapa en koppling till kunden, där företagen på olika sätt försökte locka till butiken genom bland annat events, pop-up butiker, kundkvällar och utförsäljningar, men pandemin ledde till att företagen tvingades hitta andra sätt att nå ut till kunden.

De företag som fortsatt försökte locka till butik möttes av stor skepsis i sociala medier, där deras brist på vilja att bidra till minskad smittspridning ifrågasattes, säger Gabriella Wulff.

Social hållbarhet nu även för kund och personal
Pandemin har även inneburit att begreppet hållbarhet omdefinierats inom klädbranschen. Social hållbarhet inom klädbranschen handlade tidigare främst om produktion och arbetsvillkor för de som jobbar i leveransleden, men sedan pandemin har begreppet utvidgats till att även innefatta kund och personal.

Helt plötsligt kom ett nytt fokus på säkerheten i butik, både för anställda, men kanske framför allt för kunden.

Konsekvenserna av de förändringar som skedde under pandemin kommer att märkas under en lång tid framöver, menar Gabriella Wulff. Hon ser tecken på att e-handeln kommer att vara fortsatt stark, även om en viss försäljning hittat tillbaka till den fysiska butiken.

Det blev också tydligt för många handlare hur sårbar handeln är och vilka krav som vårt nuvarande samhälle ställer på flexibilitet och att kunna ställa om. Det är lärdomar som även kan hjälpa till vid arbetet med att möta andra utmaningar framöver.

Studien: Changes in market organisation due to exogenous shocks – the case of the transformation of the Swedish fashion industry caused by the COVID-19 pandemic

Kontakt:
Gabriella Wulff, konsumtionsforskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet/Högskolan i Borås. Tel: 0721-44 11 85, e-post:  gabriella.wulff@handels.gu.se / gabriella.wulff@hb.se

Agnes Faxén, kommunikatör på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tel: 0766-18 20 08, e-post: agnes.faxen@gri.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 8 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är ”triple crown”-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. 2023 fyller Handelshögskolan 100 år. gu.se/handelshogskolan 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hedersrelaterat våld och förtryck – ny metod för varaktig förändring

Published

on

By

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett komplext och utbrett samhällsproblem som innebär stora utmaningar för socialtjänsten. Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg, som båda har gedigen erfarenhet av socialt arbete med HVF, ser det som en viktig del i det aktiva integrations- och jämställdhetsarbetet. Nu kommer deras bok Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten. Den visar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring för utsatta och deras familjer.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område omgärdat av myter, fördomar och ryktesspridning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet är konstant och att en återförening efter placering därför aldrig är möjlig.

– Det råder stor brist på kunskap om insatser för förändring när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har arbetat länge med detta och vet att det i många svenska kommuner sedan flera år pågår ett aktivt familjearbete med familjer som lever i en hederskontext men att arbetet sker med skiftande kvalitet. Det råden en stor osäkerhet om hur man ska möta dessa familjer så vår arbetsmetod är efterfrågad, säger Marie Christou-Kressner som bland annat har arbetat i Botkyrka utanför Stockholm.

Boken Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och är ett led i att formalisera arbetet med familjebehandling. Den ger konkreta processer och verktyg och belyser handläggningen från anmälan och utredning till uppföljning och avslut.

– Vi vet att både varaktig förändring och säkra återföreningar är möjligt. I vår bok visar vi ett teambaserat, humanistiskt och rättssäkert arbetssätt med jämställda insatser för familjer med en hedersproblematik, understryker Maria Hagberg.

Metoden som introduceras i boken bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet. Innehåll och utmaningar i detta långsiktiga arbete exemplifieras med fallbeskrivningar. Familjebehandlingen redovisas i tre faser och pågår samtidigt som myndighetens arbete – det teambaserade arbetssätt som författarna menar är grundläggande för framgång.

Boken fungerar både kunskapshöjande och som ett stöd för dem som möter individer och familjer med HVF-problematik inom eller på uppdrag åt socialtjänsten. Även sjukvård, polis och rättsväsende samt frivilligorganisationer har nytta av den. Studenter och utbildare inom socialt arbete är ytterligare en målgrupp.

Om författarna
Marie Christou-Kressner är familjebehandlare, steg 1-utbildad i psykoterapi och verksam inom socialtjänsten sedan tjugor år tillbaka.

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg 1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog med trettio års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Om boken
Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten
ISBN: 978-91-7741-330-1
Sidor: 128
Utgivning: 5 maj 2023
Pris: 350 kr exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diagonal Bio AB presenterar på Investerarmötet på Banérska palatset den 29 mars 2023

Published

on

By

På onsdag den 29 mars 2023 deltar Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) på Investerarmötet på Banérska palatset i Stockholm. Jack Egelund Madsen, Bolagets VD, presenterar Diagonals verksamhet och ger en uppdatering på senaste händelser i Bolaget.

Ställ frågor till Diagonals VD Jack Egelund Madsen
Frågor kommer att förmedlas av moderatorn Peter Malmström i samband med frågestunden efter presentationen.

Frågor kan skickas innan presentationen eller ställas under frågestunden via mejl till ulf.norr@fsmarkets.se.

Information om Investerarmötet
Tid
: 17:30 29 april 2023
Plats: Västra Trädgårdsgatan 11 A intill Kungsträdgården på Norrmalm i Stockholm
Anmälan: Läs mer om eventet och anmäl dig [här].

 

För mer information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Alpcot har tecknat en avsiktsförklaring om att finansiera Tydligas tillväxt och får en styrelseplats

Published

on

By

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har ingått en avsiktsförklaring med Tydligas moderbolag Free Broker i Norden AB (”Free Broker”) om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga. I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga.

Tydliga AB (”Tydliga”) är ett av Sveriges största företag inom finansiell rådgivning utanför banksektorn med över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har ca 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Tydliga arbetar huvudsakligen som en serviceorganisation åt sina rådgivare. Tydliga växer med lönsamhet men flera medlemsbolag står idag inför generationsskiften, vilket öppnar för en möjlighet att Tydliga köper flera av sina medlemsbolag. I denna konsolidering uppstår ett finansieringsbehov för Tydliga.

Alpcot och Tydliga ingick en strategisk allians i oktober 2020 bestående av både ett samarbete inom investeringsrådgivning samt etablerande av ett korsägande. Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och arbetar gemensamt för att bredda och fördjupa samarbetet. Alpcot äger idag 18,2 % direkt och indirekt i Tydliga. Alpcot utvärderar olika möjligheter för att säkra finansiering för den tilltänkta investeringen i Tydliga.

Alpcot ser investeringen i Tydliga som en mycket intressant finansiell placering mot bakgrund av det stora värdeskapande som sker inom Tydliga. Alpcot och Tydliga planerar aktivt att börja realisera de stora synergier som finns mellan parterna, vilket även ger investeringen en strategisk dimension.

”Alpcot vill aktivt bidra till den mycket positiva utvecklingen inom Tydliga. Därtill finns det en mycket intressant möjlighet att fördjupa samarbetet mellan Alpcot och Tydliga och ta vara på alla synergier. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar till ett stort värdeskapande de närmsta åren både inom Alpcot och Tydliga,” kommenterar Björn Bringes, VD i Alpcot.

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
bjorn.bringes@alpcot.se
+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.