Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar beslut som bekräftar C-RADs bättre rätt till Beamoculars uppfinning

| 23 april, 2021 | 0 kommentarer

Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt bekräftar delvis Patent- och marknadsdomstolens dom från 26 juli 2019, vilken gav C-RAD rätt till uppfinningen som beskrivs i patentansökan benämnd “Ionizing radiation detecting device”. Domen från Patent- och marknadsöverdomstolens ger C-RAD rätten till 50 procent av uppfinningen då vissa mindre delar av uppfinningen kommer från Beamocular AB, ett bolag som nu är försatt i konkurs. C-RAD stämde Beamocular i maj 2017. Patent- och Marknadsöverdomstolens dom kan inte överklagas. Båda parter skall bära sina egna legala kostnader.

Den omtvistade uppfinningen är nära relaterad till forskning och utveckling av C-RADs bilddetektor som benämns ’Gemini’. Denna produkt är inte kommersialiserad och all utveckling och verksamhet kring denna produkt upphörde i december 2019 till förmån för fullt fokus på bolagets positioneringsprodukter, varför denna dom inte har någon påverkan på C-RADs nuvarande verksamhet.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post [email protected]

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 12:20 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *