Peab bygger om E45/väg 70 genom Mora

| 23 juni, 2022 | 0 kommentarer

Peab har fått uppdraget att bygga om E45/väg 70 genom Mora. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 143 miljoner svenska kronor.

För att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten i Mora byggs nu delsträcka två av E45/väg 70. Idag upplevs tillgängligheten som bristfällig på vissa delar av sträckan, men ombyggnationen ska göra vägsystemet mer lättåtkomligt och användbart för alla trafikantgrupper i samhället. Även vägkapaciteten ska ökas i förhållande till nuvarande trafiksituation.

– Som lokal samhällsbyggare värnar vi mycket om de lokalsamhällen där vi verkar. Därför känns det väldigt bra att få vara med och utveckla Mora och skapa säkrare vägar och stadsmiljöer. Vägen sträcker sig genom flera olika typer av miljöer med olika förutsättningar och utmaningar. Då kommer vår bredd och erfarenhet av vägprojekt likt detta väl till pass, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Ombyggnationen förväntas också bidra till en bättre stadsmiljö i Mora avseende buller, luftkvalitet och gestaltning. Hänsyn ska även tas till de kulturmiljöer som finns i staden. Längs sträckan planeras flera utsmyckningar i gångtunneln och i rondeller.

– Det känns roligt att vi skrivit kontrakt med Peab och att vi nu kan påbörja sista steget av E45/väg 70 genom Mora, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket.

Uppdraget är en utförandeentreprenadmed byggstart i augusti 2022. Delsträcka två förväntas vara färdig till hösten 2024. 

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2022.

Bild/Illustration: Trafikverket

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, regionchef Peab, 060 16 80 28

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 61 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.