Peabs förvärv av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden godkänns av EU-kommissionen

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

Peab har erhållit godkännande av EU-kommissionen (fas 1) för att slutföra förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamheter i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Förvärvet slutförs den 1 april 2020 och verksamheten kommer att konsolideras i Peabkoncernen från detta datum.

Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggningsverksamhet i Danmark. Peab får en unik och marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar. En större geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga ökar även stabiliteten i koncernen. Dessutom skapas förutsättningar för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter, som Recycling och Betong.

– Vi är glada över att vi nu har fått godkännande av EU-kommissionen och att vi därmed kan välkomna våra nya medarbetare i Finland, Norge, Danmark och Sverige till Peabkoncernen. Vi ser fram emot en ännu större kompetens inom detta viktiga område, vi har mycket att lära av varandra. Samtidigt är förvärvet ett viktigt steg i vår ambition att stärka vår lokala närvaro och utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab.

Peab är idag en ledande aktör inom tillverkning och utläggning av asfalt, liksom ballastverksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten expanderar nu ytterligare genom förvärvet av YIT:s motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär att Peab övertar cirka 1 700 medarbetare, cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk runt om i Norden från YIT. Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 MSEK med ett justerat EBITDA om 240 MSEK.

Förvärvet offentliggjordes den 4 juli 2019 och slutförs den 1 april 2020.

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikviden förväntas uppgå till cirka tre miljarder kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.

 

Foto: Mette Ottosson
Bildtext: Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab

 

För ytterligare information kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, mobil: 0725-33 31 45

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *