Connect with us

Marknadsnyheter

Pernilla Bonde föreslås till ny ledamot i KF styrelse

Published

on

Den 17 april håller Kooperativa Förbundet, KF, sin 125:e ordinarie förbundsstämma på Vår Gård i Saltsjöbaden. På dagordningen för stämman står bland annat val av ny förbundsstyrelse och information om KFs verksamhet och framtidsplaner. Till ny ledamot i styrelsen föreslås Pernilla Bonde, generalsekreterare för Svenska Skidförbundet. På stämman presenteras även en bok kring KF:s 125-åriga historia skriven av Anders L Johansson, författare och tidigare adj. professor vid Uppsala Universitet.

Inför förbundsstämman har valberedningen tagit fram ett förslag till styrelse för KF 2024-2025. Val kommer att ske av styrelseordförande och tio ledamöter. Styrelseordförande och nio ledamöter är föreslagna för omval och en ledamot är föreslagen för nyval.

– I grunden arbetar vi inom Coop i Sverige enligt samma verksamhetsidé som när KF bildades för 125 år sedan. Vi ska skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och underlätta för dessa att göra hållbara val. Inom Coop i Sverige tar vi krafttag för att både erbjuda bäst pris för våra snart fyra miljoner medlemmar och för ökad hållbarhet, både i vår egen verksamhet och i medlemmarnas vardag. Jag är glad över möjligheten att fortsätta bidra i det arbetet under det kommande året, säger Leif Linde, föreslagen till omval som ordförande i KF.

Pernilla Bonde är den person som föreslås som ny ledamot, övriga styrelse föreslås fortsätta en period till. Hon har stor erfarenhet från olika befattningar inom kooperativa företag.

– Jag är väldigt glad över att föreslås som ledamot till KF styrelse. Coop har alltid legat mig varmt och hjärtat, inte minst för insatserna för en ökad hållbarhet. Coop i Sverige befinner sig också i en spännande utvecklingsfas med stort fokus på att skapa värde för sina medlemmar, det ska bli väldigt spännande att få vara en del av den resan, säger Pernilla Bonde.

Valberedningens förslag till styrelseordförande

Leif Linde, Nykvarn, styrelseordförande (omval)

Leif Linde valdes till ordförande för Kooperativa Förbundet vid stämman 2020. Valberedningen föreslår att stämman väljer om Leif för en ny mandatperiod. Leif har lång erfarenhet av kooperativt arbete och har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom KF, Riksbyggen och Konsumentföreningen Svea. Han har även varit förbundssekreterare för ABF och generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen. Vid sidan av sitt engagemang i KF kan nämnas att Linde är ordförande i Fonus och ledamot i Folksams Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. Han är även ordförande i arbetsgivarföreningen Fremia.

Valberedningens förslag till resterande styrelseledamöter:

Pernilla Bonde, Åre, född 1972, (nyval)

Pernilla är 51 år och bor i Åre och har en magisterexamen i Företagsekonomi från Mittuniversitetet. Sedan i höstas är Pernilla generalsekreterare för Svenska Skidförbundet med 148 000 medlemmar inom 1 200 medlemsföreningar. Där arbetar hon strategiskt och är ytterst ansvarig för den operativa verksamheten inom de elva olika idrotter som tillhör förbundet.

Åren 2002 – 2023 arbetade Bonde i olika roller inom HSB Riksförbund. 2009 – 2023 var hon VD och koncernchef där hon även hade ansvar för de 3 dotterbolagen HSB Projektpartner, HSB Affärsstöd och HSB Finansstöd. Innan dess drev hon eget företag inom rese- och turistbranschen.

Henric Carlsson, Lund, född 1983, (omval)
Stig Nilsson, Lysekil (omval)
Maria Rudolphi, Gävle (omval)
Peter Renkel, Umeå (omval)
Kerstin Wallentin, Järfälla (omval)
Jesper Josbrant, Luleå (omval)
Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad (omval)
Håkan Thorell, Karlstad (omval)
Lars Ericsson, Tyresö (omval)

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.