Connect with us

Marknadsnyheter

Plan International och First Camp inleder partnerskap mot hunger

Published

on

First Camp, Skandinaviens ledande campingkedja, väljer att fördjupa samarbetet med barnrättsorganisationen Plan International. Partnerskapet syftar till att öka medvetenheten och engagemanget i kampen för att ingen människa ska behöva dö av hunger – en av vår tids största humanitära kriser som ofta hamnar i skymundan. 

Varje år samlas panten in från närmare 50 svenska destinationer hos First Camp för att stödja välgörande ändamål. 2022 samlades nästan 600 000 kronor in och donerades till icke-öronmärkta projekt hos Plan International. Nu fördjupas samarbetet ytterligare, och 2023 samlades en liknande summa in med fokus på att bekämpa hunger. Partnerskapet kommer också att innebära att Plan International kommer att kunna vara synlig på First Camps destinationer, där panten samlas in, samt att anställda inom First Camp får utbildning inom projektets ämne, är delaktiga i uppföljning av insatserna och andra gemensamma initiativ i kampen mot hunger. 

Just nu pågår den värsta hungerkrisen i modern tid – över 700 miljoner människor är drabbade, och mer än 35 miljoner barn under fem år lider av den allvarligaste formen av undernäring. Inom kort tid förlorar de snabbt en betydande del av sin kroppsvikt, vilket medför omedelbar risk för deras överlevnad. 

”Genom att gå hand i hand med Plan International tar vi ett kraftfullt steg mot att bekämpa hunger och ge hopp till de som behöver det mest. Tillsammans kan vi forma en framtid där ingen behöver leva ett liv i hungersnöd” – Ingela Lundkvist, Kommersiell chef för First Camp. 

Tack vare samarbetet med First Camp och deras gäster, som skänker panten genom insamlingar, kan Plan International nu arbeta mer effektivt för att säkerställa att barn har tillräckligt med mat, är mätta, kan leka och fortsätta gå i skolan.   

”Vi är oerhört tacksamma och glada över att First Camp har valt att fortsätta sitt partnerskap med oss. Med de medel som samlas in kommer vi att intensifiera vår kamp mot hunger, där fokus ligger på att tillhandahålla livsviktig näring för barn, unga och deras familjer samt se till att det finns tillgång till rent vatten”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige. 

För ytterligare information, kontakta:

Ingela Lundkvist
Kommersiell chef, First Camp

+46 722 42 40 37
ingela.lundkvist@firstcamp.se

Om oss

First Camp är Skandinaviens största campingkedja, med över 70 destinationer från svenska Boden i norr till danska Frigård i söder, inklusive fyra destinationer i Norge. Även varumärkena Leksand Resort och Jesperhus Feriepark ingår i koncernen. First Camps hjärta klappar för alla som älskar att bo i stuga, husvagn, husbil eller tält och koncernen har årligen cirka sex miljoner gästnätter. Företaget brinner för att tillgängliggöra natursköna och vackra platser, och omsorgsfullt utformade upplevelser. First Camp vill bli den världsledande campingkedjan, genom sitt tydliga fokus på innovationer och branschutveckling, satsningar på hållbarhet och givetvis – fantastiskt nöjda gäster.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.