Connect with us

Marknadsnyheter

PlantPerformance – produktionsstöd för effektivare arbetssätt

Published

on

När man tittar på sina produktionsled vill man gärna se två saker: effektivitet och förbättrad prestanda. Att kunna få ökad effektivitet på utrustningen samtidigt som produktionen övervakas och optimeras kan vara skillnaden mellan ett lönsamt företag och ett mindre lönsamt. Plantvisions egenutvecklade mjukvara PlantPerformance är framtagen av experternas experter och det är anledningen till att vi kan skriva under på den höga kvaliteten som den genererar och levererar.

Effektivare arbetssätt som minimerar förluster i produktionen och samtidigt förbättrar produktkvaliteten är ständigt i fokus för producerande företag som vill vara ”bäst i klassen”. Ekvationen är oftast komplex med många olika variabler som påverkar prestanda på en produktionsprocess. Den potential till förbättring som finns för de som lyckas är oftast enorm i form av bättre kapacitetsutnyttjande, minskade ledtider, lägre kapitalbindning, energieffektivisering, lägre underhållskostnader, mindre kassationer, bättre kvalitet, bättre leveransprecision och ökad lönsamhet.

Optimera genom digitalisering

Genom att öka graden av digitalisering finns stora möjligheter att förenkla den komplexa ekvationen och synliggöra de olika variabler som påverkar produktionsutfallet. De variabler som påverkar produktionsutfallet positivt kan behållas och utvecklas, medan de som påverkar produktionsutfallet negativt kan minimeras eller helt byggas bort.

För att digitalisering ute i produktionen ska bli lyckosamt måste den genomföras på ett sätt som stödjer personalen som arbetar ute i produktionen och som skapar trygghet och förtroende.

PlantPerformance – en egenutvecklad mjukvara

PlantPerformance från Plantvision är en programvara som är utvecklad över lång tid och som hjälper våra kunder att digitalisera produktionen på användarens villkor. Mjukvaran förbättrar den dagliga styrningen av produktionen genom införande av effektivare arbetssätt. På det sättet hjälper vi våra kunder att minimera förluster, förbättra kapacitetsutnyttjandet och att öka produktiviteten genom att erbjuda ett effektivare datadrivet beslutsstöd för operativa och strategiska beslut samt ständiga förbättringar.

Teamet bakom PlantPerformance har en bred och mångårig expertis och ett djupt tekniskt kunnande för att kunna säkerställa att du som kund utnyttjar alla tillgängliga synergier och effekter. Programvaran kan dessutom helt och fullt integreras i er existerande maskinpark, operativa processer och, såklart, i befintliga IT-system.

Visst låter det nästan för bra för att vara sant? Det är det inte. Kontakta en av våra experter redan idag, för att säkerställa din produktion och tillverkning idag, imorgon and beyond.

Mer om PlantPerformance

PlantPerformance innehåller funktioner för orderhantering, maskinuppkoppling, statistik över stopp, störning och förluster (TAK/OEE), insamling, lagring och visualisering av mätvärden, loggbok, checklistor och arbetsflöden, avvikelsehantering, aktiviteter (Kanban-tavla), daglig styrning, integration, visualisering och rapportering, avancerad dataanalys.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändring i Eltels koncernledning – CFO Saila Miettinen-Lähde lämnar Eltel

Published

on

By

Saila Miettinen-Lähde, Chief Financial Officer (CFO) för Eltel, kommer att lämna sin roll från och med den 31 juli 2023. En rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare har inletts.

”Saila har varit en uppskattad medlem av vår koncernledning och jag vill uttrycka min tacksamhet för hennes engagemang och insatser under den transformationsperiod som Eltel har gått igenom. När vi nu går in i ett nytt skede i vår strategi, med fokus på tillväxt och affärsexpansion, är det också logiskt med en förändring i ledarskapet av vår finansfunktion”, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef för Eltel.

För mer information:
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rättelse på rättelse av: Vultus AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Published

on

By

På grund av ett beräkningsfel stämmer inte uträkningarna i föregående pressmeddelande och påföljande rättelse, korrekt version enligt nedan:

Teckningstiden i Vultus AB:s (”Vultus” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 7 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 35 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 42 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 77 procent. Vultus tillförs därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 1,4 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 1,7 MSEK aktiverats. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 77 procent, vilket medför att Vultus tillförs cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.

Totalt har 2 146 308 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 2 774 009 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 4 920 317 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Vultus ha ökat med 4 920 317 aktier, från 4 970 020 aktier till 9 214 543 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 984 063,4 SEK, från 994 004 SEK till 1 978 067,4 SEK. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 43,3 procent avseende röster och kapital.

Handel med BTA
Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 22 juni 2023.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Vultus anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut och Skill Advokater AB som legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enighet med EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world’s farmers and landowners – 365 days a year – in all-weather types – in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Brand i byggnad, Landvetter, Härryda kommun

Published

on

By

Klockan 15.17 fick Räddningstjänsten Storgöteborg larm om brand i ett flerbostadshus på Landevigatan i Landvetter

Det är en fullt utvecklad brand. Räddningstjänsten är på plats och just nu pågår begränsningsarbete, branden är inte under kontroll. 

Det finns inga uppgifter om personskador. Informationen uppdateras.

Infosektionen 031-335 26 29

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.