PMI ökade till 63,7 i mars – tillväxt trots leveransstörningar

| 1 april, 2021 | 0 kommentarer

  • PMI-totalt steg till 63,7 i mars från 61,8 i februari. Det är sjunde månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (55,4) och bidrog till att årets första kvartal blev den högsta indexnivån sedan 2010. Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå trots stora störningar i de globala handelsflödena och brister på flera insatsvaror men som kan komma surt efteråt, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till den månatliga ökningen i PMI-total (1,4 indexenheter) följt av leverantörernas leveranstider och sysselsättning med vardera 0,3 indexenheter. Delindex för leverantörernas leveranstider steg till en ny rekordnivå i mars (83,2).
  • Index för planerad produktion backade för andra månaden i rad till 70,1 men befinner sig alltjämt på höga nivåer och signalerar om en ökad produktion det närmaste halvåret.
  • Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 84,1 i mars från 82,9 i februari, vilket inte har uppmätts sedan hösten 2004. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 10–26 mars

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 maj 2021

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, [email protected]
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, [email protected]
Mattias Elander Forsgren, Swedbank Press Office, tfn 073-843 32 66, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *