PMI–tjänster backade till 61,3 i mars: men kvar på höga nivåer

| 6 april, 2021 | 0 kommentarer

  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i mars från nedreviderade 62,5 i februari, efter att ha stigit med närmare sex indexenheter under januari och februari. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig över 60-nivån, vilket visar på en fortsatt utbredd aktivitetsökning i tjänstesektorn och som lett till ett ökat nyanställningsbehov för första gången sedan 2019, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster (1,3 indexenheter) följt av affärsvolym (0,6 indexenhet) medan delindex för sysselsättning och leveranstider bidrog med sammantaget 0,7 indexenheter. Pristrycket i privata tjänstesektorn tilltog ytterligare i mars och index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 68,6, vilket är den högsta nivån sedan 2011.
  • Tjänsteföretagens affärsvolymplaner visar på en tilltagande optimism. I mars steg indexet till 73,8 vilket inte har noterats sedan fjärde kvartalet 2010.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index sjönk marginellt i mars till 62,0 från 62,3 i februari. Den uppåtgående trenden består och jämfört med fjolårets sista kvartal har indexet stigit med 3,3 indexenheter till 61,6 vilket antyder om en bredare konjunkturåterhämtning i näringslivet, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 12–26 mars.
Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 5 maj 2021

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, [email protected]
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, [email protected]
Amanda Billner, Swedbank Press Office, tfn 073-045 11 68, [email protected] 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *