Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Kvartalsperioden januari – mars

  • Intäkterna uppgick till 432 (370) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (1,7) MSEK och rörelsemarginalen till 2,7 (0,4) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 12,8 (0,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (-1,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (-0,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 17,8 (31,4) MSEK, motsvarande 0,38 (0,67) SEK per aktie.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 14.30 (CEST).

Jan Bengtsson
VD och koncernchef
tel. +46 73 600 68 10

Poolias affärsidé är: Vi bidrar till våra kunders framgång genom engagerad och kvalificerad kompetens.
Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *