Praktiska tips vid skyfall och översvämningar

| 24 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Den senaste tidens ymniga regn och skyfall har skapat kraftiga översvämningar på många håll i vårt land, inte minst här i Sörmland. Det finns åtgärder som man som privatperson kan vidta för att skydda huset eller fritidshuset, allt för att minska de negativa konsekvenserna av skyfall och stora vattenmängder. 

– Undvik att förvara dyrbara eller fuktkänsliga föremål i din källare. Undvik också att förvara föremål som betyder mycket för dig i din källare och som har ett emotionellt värde, säger Annika Schyler, Chef Skador på Länsförsäkringar Södermanland. 

– Tänk på att se över brunnar, lövsilar och hängrännor. Rensa dem från löv och annat skräp som kan bidra till större vattenansamlingar i nära anslutning till huset, säger Mårten Johansson, Chef Byggskador på Länsförsäkringar Södermanland. 

Flera tips på förebyggande byggnadsåtgärder för att förhindra översvämning:

–    Ligger garaget i källaren? Se till att hårdgöra garageuppfarten genom att till exempel asfaltera för att hindra markvatten att nå fastigheten den vägen.

–    Ha fungerande dränage invid husgrunden så att regnvatten leds bort från huset och inte in i det.

–    Säkerställ att alla källarfönster, om sådana finns, är vattentäta så att läckage härifrån minimeras.

–    Se över om golvbrunnar och vattenledningar inne i källaren verkligen är nödvändiga eller om dessa kan avvecklas.

–    Kontrollera så dina golvbrunnar är utrustade med bakventiler för att förhindra dämning (när vattnet kommer in i rummet på grund av baktryck)  alternativt om det går att förse källaren med låsbara golvbrunnar.

–    Ett tips är också att se över vilka lutningar som finns, till exempel marken i nära anslutning till källaren och sedan ändra lutningens riktning bort från hemmet.

Praktiska råd om du råkar ut för en översvämning: 

1.    Slå av strömmen – vatten kan bli strömförande så slå av strömmen till källaren så fort du märker att den börjar översvämmas, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

2.    Försök avleda vattnet genom sandsäckar eller genom att gräva ett dike.

3.    Flytta dina fordon om de står på en plats som är lågt placerad. Rör dock inte en bil där vattnet nått golvhöjd då elektroniken kan ha skadats. 

4.    Om vattnet kommer via golvbrunnen, tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg på en ordentlig tyngd (minst 10 kg).

5.    Torka, pumpa eller ös, gör vad du kan för att minska skadan.

6.    Kontakta räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.

7.    När vattentillströmningen avtagit – anmäl skadorna till ditt försäkringsbolag och till din VA-leverantör.

8.    Dokumentera och fotografera hur mycket vatten som kommit in i källaren och du kan även se om det finns egendom som inte blivit skadad. Denna bör du såklart rädda förutsatt att du inte riskerar din säkerhet.

9.    När översvämningsvattnet är borta – se till att fotografera skadorna vattnet orsakat och dokumentera allt till försäkringsbolaget. Släng heller ingenting av det som förstörts innan ditt försäkringsbolag hunnit besöka källaren och själva kunnat se skadan som vattnet orsakat.

10.  Ställ in en avfuktare för att bli av med fukten från översvämningen för att förhindra ytterligare skador i hemmet såsom mögel med mera.

För ytterligare information kontakta:

Annika Schyler, Chef Skador på Länsförsäkringar Södermanland, 
telefon: +46 70 767 95 61, e-post [email protected]

Ylva Klingvall, tf Kommunikationschef Länsförsäkringar Södermanland,
telefon: +46 708 31 08 65, e-post: [email protected]
    
Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi ger sörmlänningar en trygg och säker vardag och möjlighet till utveckling genom vår nära service och vårt breda erbjudande inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och pension. Vi ägs av våra kunder och vi agerar alltid med våra ägares bästa för ögonen. Genom vårt engagemang i samhället bidrar vi till ett hållbart liv för alla sörmlänningar. Vi ingår i Länsförsäkringsgruppen som består av 23 lokala länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar, för all tid.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *