Connect with us

Marknadsnyheter

Premiär för Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik

Published

on

Nya Coop Mini i Täby Park är Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik. Med hjälp av Coops mobilapp Scan & Pay låser kunden själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut. Butiken innehåller flera hundra torra, kylda och frysta varor och tycker man att något saknas, beställs det enkelt online på coop.se och hämtas i skåpet utanför butiken.

Idag, tisdag den 13 september klockan 10.00, öppnar Stockholms första dygnet-runt-öppna och helt obemannade livsmedelsbutik på Parkallén 3 i Täby Park, en helt ny stadsdel i Täby.  Butiken på 30 kvadratmeter är tänkt som en service till kunder som önskar kompletteringshandla, handla något som ska konsumeras just nu eller till en måltid och ha tillgång till dagligvaror under dygnets alla timmar. Vill man storhandla eller tycker att någon produkt saknas i butiken, beställs den enkelt online på coop.se och hämtas i skåpet utanför butiken, som kommer att installeras under andra hälften av oktober. Kunden får tillgång till butiken genom att installera Coops mobilapplikation Scan & Pay in sin telefon. Med appen öppnar kunden sedan butiken, scannar sina varor, betalar och går ut.

–  Med Coop Mini har vi möjlighet att snabbt etablera en butik i ett område som ännu inte har en livsmedelsbutik eller ligger långt från närmaste större butik. I Täby Park är vi exempelvis först på plats och kan på detta sätt ge de nyinflyttade denna service. Samtidigt tar vi ett steg fram i uppfattningen av vad, var, när och hur en livsmedelsbutik kan vara. Det här är en stor dag för oss på Coop och jag hoppas och tror att våra kunder är med oss och känner likadant, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader AB.

Hybridbutiker allt vanligare

Coop Mini är helt obemannad och dygnet-runt-öppen, men konceptet med delvis obemannat och dygnet-runt-öppet sprider sig nu inom Coop. Exempelvis i Tystberga utanför Nyköping håller Coop-butiken öppet en begränsad del i butiken, även efter det att personalen har gått hem. På samma sätt här som i Coop Mini låser kunden själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut med hjälp av mobilappen Scan & Pay.

– Vi ser ett ökande behov hos våra kunder att kunna handla på tider och platser som passar dem och det vill vi möta. Vi har skapat en teknisk lösning genom Scan & Pay som gör detta möjligt. Vi har testat, utvärderat och gett ett go-ahead till det uppskattade Coop Mini-konceptet som ger oss möjlighet att placera butiker på platser som annars inte skulle ha varit möjligt, vi har lanserat Skärgårds-Coop som levererar till boende i Stockholms Skärgård och vi har vår online-handel med stormarknadsutbud och -priser där vi levererar till butiker, hämta-skåp eller direkt hem till kund. Vi vill vara en relevant livsmedelsaktör som både möter kundernas behov och vara en del i utvecklingen av lokalsamhället där vi finns. Med många butiker i bra lägen, dygnet-runt-öppna obemannade butiker och hybridbutiker kombinerat med vårt online-erbjudande hoppas jag att vi upplevs som just en sådan, säger Meta Persdotter.

Mer information om Coop Mini coop.se/butiker-erbjudanden/coop-mini/ och Scan & Pay coop.se/medlem/tjanster–verktyg/scan–pay/

För ytterligare information, kontakta:

Bernd Schmitz
PR & kommunikation
Coop Butiker & Stormarknader
010-741 97
bernd.schmitz@coop.se

Om Coop Butiker & Stormarknader
Coop Butiker & Stormarknader AB driver cirka 200 livsmedelsbutiker i Stockholms län, Uppsala, Södermanland och Östergötland, har cirka 5 300 medarbetare och omsätter cirka 13 miljarder kronor per år. Bolaget ingår i Konsumentföreningen Stockholm som med cirka 1,2 miljoner medlemmar är Sveriges största konsumentförening. Sveriges 28 konsumentföreningar äger tillsammans Coop i Sverige, som är en av Sveriges största dagligvarukedjor med fler än 800 butiker från Katterjokk i norr till Smygehamn i söder, har 3,7 medlemmar, över 22 000 medarbetare och omsätter cirka 43 miljarder kronor per år. För mer information se se.linkedin.com/company/coop-butiker-&-stormarknader-ab, www.coop.se och www.kfstockholm.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Större ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Published

on

By

Ett större ras har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet, raset är enligt uppgift cirka 150 meter långt. Larmet inkom till räddningsjänsten 01:48.

Ett antal personer och fordon samt byggnader är drabbade. Skadeläget är i nuläget oklart. Räddningstjänst är på plats med ett flertal enheter liksom polis och ambulans.

Vägen är avstängd i både riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Risk för ytterligare skred kan inte uteslutas. Trafikanter och allmänhet ombeds undvika området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.