Connect with us

Marknadsnyheter

Pressinbjudan: Välkomna till Brandskyddsföreningens presskonferens på temat – Äldre och ensamboende är överrepresenterade bland omkomna i bostadsbränder

Published

on

Varje år inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige och 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. Äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken, med den gemensamma nämnaren att de har begränsad förmåga att agera vid en brand. Brandskyddsföreningens kampanj ”Brandsäkert boende”, som pågår under vecka 46 – 47 över hela landet, lyfter problematiken med bostadsbränder – alla borde ha rätt till ett brandsäkert boende.

Hälften av alla som dör i bostadsbränder är över 60 år och personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade. Andelen äldre kommer dessutom att öka dramatiskt under kommande decennier. Mest ökar gruppen 80 år och äldre och inom en tioårsperiod bedöms gruppen ha ökat med 50 procent. Detta, parallellt med en uttalad kvarboendeprincip inom äldrepolitiken, där äldre i allt större utsträckning ska bo kvar hemma istället för på vårdhem eller sjukhus, skapar utmaningar för framtiden.

Agenda för presskonferensen:

10:00-10:10 – Mats Björs, generalsekreterare och Sofie Quant, kommunikationschef, båda Brandskyddsföreningen, välkomnar och inleder presskonferensen.
10:10-10:15 – Mattias Delin, forskningsdirektör på Insamlingsstiftelsen Brandforsk berättar om forskningsläget och fördjupad kunskap om behoven av insatser. Talar om forskningsperspektiv, nuläge och utmaningar i framtiden.
10:15-10:20 – Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, berättar om vikten av förebyggande arbete och äldrefrågan med de olika riktlinjer och lagkrav som finns idag
10:20-10:25 – Ville Bexander, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, tar upp dödsbränder, den ekonomiska skada som följer, utmaningen kring hållbarhetsfrågan samt berättar om vikten av hemförsäkring.

10:25-10:30 – Mats Björs och Sofie Quant sammanfattar vad som sagt under presskonferensen och uttrycker vad Brandskyddsföreningen önskar se för förändringar framöver.
10:30 – Tid för frågor från journalister, media, externa intressenter m.fl. Under hela presskonferensen finns också möjlighet att ställa frågor i chatten.

Önskas separata intervjuer med Brandskyddsföreningens experter, vänligen kontakta Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Tid och plats
Tid:
Onsdagen den 16 november kl. 10:00-10:30
Plats: Digitalt via Zoom, checka in till presskonferensen här >>
Moderator: Sofie Quant

För mer information eller frågor, kontakta gärna:
Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-835 13 77 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Sofie Quant, kommunikationschef, Brandskyddsföreningen, tel: 072-402 51 55 eller e-post: sofie.quant@brandskyddsforeningen.se

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som, tillsammans med de lokala brandskyddsföreningarna och våra medlemmar, arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare och hållbart Sverige. Vi är ett opartiskt och branschöverskridande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom kunskapsspridning, utbildning, restvärderäddning, besiktning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk stödjer vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Totalt omsätter Brandskyddsföreningen inklusive dotterbolag drygt 200 miljoner kronor per år. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Större ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Published

on

By

Ett större ras har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet, raset är enligt uppgift cirka 150 meter långt. Larmet inkom till räddningsjänsten 01:48.

Ett antal personer och fordon samt byggnader är drabbade. Skadeläget är i nuläget oklart. Räddningstjänst är på plats med ett flertal enheter liksom polis och ambulans.

Vägen är avstängd i både riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Risk för ytterligare skred kan inte uteslutas. Trafikanter och allmänhet ombeds undvika området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.