Pressmeddelande från Delegationen för migrationsstudier, 9 juni 2021

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Ny forskning om uppkomst och spridning av främlingsfientlighet

Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är frågor som tas upp i två nya Policy Briefs från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och Vetenskapsrådet som presenteras vid ett digitalt seminarium idag.

Vetenskapsrådet ansvarar på uppdrag av regeringen för ett nationellt forskningsprogram inom migration och integration, och har ett pågående samarbete med Delmi för att sprida resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådet. I två nya Policy Briefs har forskare sammanfattat sina respektive forskningsprojekt. Det första projektet leds av Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, och undersöker hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentligheten: på internet, i opinionsjournalistiken och inom politiken. Det andra projektet leds av Emma A. Renström, docent i psykologi vid Göteborgs universitet, tillsammans med Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, och undersöker hur individers benägenhet att uppfatta hot relaterar till främlingsfientlighet och så kallad affektiv polarisering.

Några övergripande slutsatser från texterna:

Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken, Delmi Policy Brief 2021:8 av Mattias Ekman

  • Genom att skriva och stöpa om nyheter från etablerade källor kan rasistiska och främlingsfientliga aktörer producera och, via sociala medieplattformar som Facebook,  sprida stora mängder material med relativt små resurser.
  • Sociala medier används som ett mobiliseringsverktyg av rasistiska och främlingsfientliga aktörer. Men, engagemang på internet – oftast i form av synlighet i sociala medier – leder sällan till långvarigt konkret kollektivt handlande.
  • Subtila och implicita yttranden och tankefigurer torgförda av ledarskribenter i dagstidningar och av folkvalda politiker på sociala medieplattformar bidrar till att normalisera främlingsfientliga och rasistiska tankegångar och åsikter.
  • Utöver att fungera som en plats för yttringar och spridning av främlingsfientlighet och rasism, kan kommentarsfälten på sociala medier utgöra en grogrund för rasistisk kommunikation som förstärks genom interaktivitet mellan användare.
  • Teknikföretag, som exempelvis Facebook, lever inte upp till sina krav på moderering av rasistiskt innehåll.

Polariserad demokrati. Hur uppfattade hot påverkar främlingsfientlighet och spänningar mellan olika grupper i samhället, Delmi Policy Brief 2020:9 av Emma A. Renström och Hanna Bäck

  • Invandring formuleras ofta som ett hot, till exempel av högerpopulistiska partier, men inte alla personer påverkas av sådana uttalanden. Personer med en så kallad höger-auktoritär personlighet är extra känsliga för att uppfatta hot från andra grupper, och är också mer främlingsfientliga.
  • Personer som uppfattar ökad flyktinginvandring som ett hot är mer ”affektivt polariserade”, vilket innebär att de i högre utsträckning har förutfattade, negativa åsikter och känslor om andra partier eller deras anhängare. Främlingsfientlighet kan alltså leda till spänningar mellan olika partier och grupper i samhället.

De två Policy briefsen, Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken (2021:8) och Polariserad demokrati. Hur uppfattade hot påverkar främlingsfientlighet och spänningar mellan olika grupper i samhället (2020:9)lanseras idag och finns att läsa och ladda ner på Delmis hemsida.

Forskningsprojekten presenteras vid ett webbinarium, onsdagen 9 juni klockan 10.30–11.45 via Zoom. Efter presentationerna delar en namnkunnig panel med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området. 

Mer information finns på Delmis hemsida.

För frågor om det nationella forskningsprogrammet, kontakta:
[email protected]

För frågor gällande seminariet eller intervjuförfrågningar, kontakta:
Daniel Silberstein, utredningssekreterare på Delmi
Telefon: 08-405 39 28
E-mail: [email protected]

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *