Pressmeddelande halvårsrapport per 2022-06-30

| 31 augusti, 2022 | 0 kommentarer

INTERIMSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2022

  • Intäkterna uppgick till 457 712 tkr
  • Periodens EBITDA uppgick till 62 644 tkr
  • Soliditeten uppgick till 27%

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN SAMT KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Under kvartalet har vi fortsatt att bibehålla ledande positionen inom matchningstjänster.  

Vår bedömning är att under andra halv året kommer våra intäkter att förstärkas då även resultatersättningar börjar falla ut i större utsträckning inom matchningstjänsterna.

Inom vuxenutbildningsverksamheten har vi avvecklat avtalet ”Yrkessvenska” vilket tynger resultatet inom affärsområdet. 

Inom bemanningsverksamheten har vi haft fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet.   

Vi har tillträtt som ägare till två gymnasier, ett i Stockholm och ett i Göteborg genom förvärvet av Edinit AB.   

Vi har även haft etableringskontroll av grundskola i Örebro och etableringen av denna fortsätter enligt plan.   

Våra matchningstjänster fortsätter att visa på en stark marknadsposition där vi är den största aktören och den nationella aktör med högst rating i Arbetsförmedlingens ratingsystem. 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

30 november 2022 Rapport avseende kvartal 3 jul-sep 2022  

28 februari 2023    Rapport avseende kvartal 4 okt-dec 2022  

”Denna information är sådan information som Arenakoncernen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Rasmus Rossi, för offentliggörande klockan 14:40 den 2022-05-31.”

Rasmus Rossi, VD, [email protected], telefon: 010-240 01 67

alternativt se bolagets hemsida, www.arenakoncernen.se

Arenakoncernen består av bolagen Arbetslivsresurs, Arena Utbildning, Arena Personal, Tala Förskolor, Niana och World Class. Tillsammans erbjuder våra verksamheter långsiktiga och hållbara lösningar för individer, organisationer, företag och medarbetare. Koncernen tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud inom Bemanning & Rekrytering, Hälsa & Rehabilitering, Utbildning samt Karriär & Omställning.

Arenakoncernen idag!

Totalt cirka 1700 anställda i Sverige
Finns på 160 orter i Sverige
Omsatte cirka 850 Miljoner kronor 2021

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.