Connect with us

Marknadsnyheter

Prevas välkomnar Myra Industriell Design AB

Published

on

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Myra Industriell Design AB (Myra). Ett spjutspetsbolag inom industridesign och interaktionsdesign.

Myra, ett premiumbolag med anor sedan 1976, har vunnit många internationella designpriser och är kända som en komplett designleverantör. I den tidiga innovationsfasen arbetar Myra med ett användarcentrerat synsätt och designar produkter som förbättrar och underlättar såväl arbetsmiljö som vardag. Med över 300 kunder har Myra ett gott renommé och en imponerande referensportfölj. Med hjälp av en väl definierad designprocess och en stor kreativ höjd bland de sex medarbetarna har många framgångsrika produkter skapats.

– Myra blir ett riktigt fint komplement till vår befintliga verksamhet. Med deras kompetens inom industridesign stärker de ytligare vårt utbud inom produktutveckling och gör oss till en ännu starkare samarbetspartner, säger Hans-Erik Wikman, regionchef Prevas Stockholm.

Myras uppdrag är inom vitt skilda områden, från vardagsprodukter och yrkesredskap till medicinteknik och högteknologi, och deras kunder är allt från stora internationella företag till enskilda entreprenörer.

– Det känns riktigt bra att komma in i ett sammanhang där vi kan få större utväxling på vår spets, säger Jon-Karl Sundh, VD på Myra. Det är så klart en stor fördel att vi redan samarbetat i ett antal produktprojekt tidigare under åren och därmed känner varandras styrkor.

Myra har en bred portfölj kopplat till medicinteknisk utrustning där också flera designpriser vunnits. Förutom estetiskt tilltalande produkter så leder den användarcentrerade designprocessen till lösningar som lyfter användarupplevelsen samt är ergonomiska och effektiva. Den stora erfarenheten innebär också designlösningar som är certifierbara och ekonomiska att tillverka.

Med passion för innovation och användarfokus samt färg och form ger Myra energi in i utvecklingsprojekten och förutsättningar för bästa möjliga start. Väl designade produkter med grunden i marknadens krav, med god ergonomi och väl avvägda tekniska lösningar är nyckeln till framgång. Avancerade uppdrag såsom medicinteknisk utrustning är en av Myras specialiteter och produktportföljen visar många lyckade exempel.

– Det ska bli kul att välkomna våra nya kollegor och arbeta tätare ihop, inte minst här i Stockholm. Potentialen är dock större med tanke på att Prevas och Myra har kompletterande kundrelationer, inte minst inom medtech-området, säger Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science inom Prevas.

Tillträdet sker per den 2022-11-01 och förvärvet av 100 procent av Myra bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Bildtext: Hans-Erik Wikman (Prevas), Julia Treutiger (Myra), Jon-Karl Sundh (Myra), Stina Juhlin (Myra), Magnus Olsson (Myra) och Robert Tönhardt (Prevas).

För mer information, kontakta
Hans-Erik Wikman, regionchef Stockholm, Prevas AB, Mobil: +46 733 35 22 22, E-mail: [email protected]  
Jon-Karl Sundh, CEO, Myra Industriell Design AB, Mobil: +46 708 605 650, E-mail:
[email protected]  
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail:
[email protected]

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 850 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.