Prisbelönt för sitt arbete på Karolinska Universitetssjukhusets Rättskansli

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Idag blev Helena Sundén, kanslichef på Rättskansliet på Karolinska Universitetssjukhuset, utsedd till årets profil inom governance, risk och compliance (GRC). 

Helena Sundén beskriver GRC som ryggraden i styrningen av en organisation. GRC handlar om att vara tydlig i beskrivningen av hur en organisation ser ut, vem som kan fatta beslut om vad och att enkelt beskriva de regler de anställda har att följa. Det är ett fokus på att identifiera och följa upp risker och förbättra processer. En annan viktig del i GRC arbetet är tydlig kommunikation för att lära och för att hjälpa att göra rätt.  För en hälsosam organisation är GRC lika viktigt som ekonomi eller HR, menar hon.

–    Det är kul när jag ser att jag kan förenkla för Karolinskas medarbetare. Vi ska inte lägga tid på krångliga processer och sådant som är onödigt ska tas bort. Om vi genom arbetet på rättskansliet kan minska de anställdas administrativa börda, kan de i sin tur ägna mer tid åt sina specialiseringar, säger Helena Sundén.

Priset ”Årets GRC-profil” är en utmärkelse till individer som genomfört enastående insatser inom GRC-området.
–    Jag är väldigt stolt över den fina utnämningen och att få driva GRC-arbetet på sjukhuset. Rättskansliet inrättades i september 2020 och jag har rollen som både kanslichef och compliance officer. Det är ett fantastiskt utgångsläge för att, på ett systematiskt och strukturerat sätt, se till att alla delarna i GRC-arbetet drivs igenom, säger Helena Sundén. 

Organisationerna som står bakom priset är bland andra, Internrevisorernas förening i Sverige, Swedish risk management association och compliance Sweden. Internrevisionerna, som är en del av den större branschorganisationen Institute of Internal Auditors (IIA), arbetar, bland annat, för att utveckla internrevisionsprofessionen i Sverige samt bidra till utvecklingen av god internrevisorssed. Organisationen är bland de ledande i området inom utbildning, utveckling och forskning över hela världen. 

–   Att ha en fungerande GRC- struktur är viktigt för att bygga ett starkt varumärke och har en positiv inverkan både utifrån aspekterna effektivitet och budget men också för att få medarbetare att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. Det är även avgörande för att skapa förtroende för verksamheten, säger Helena Sundén. 

Hon har genom åren jobbat med GRC-frågor i många länder, på olika nivåer och i olika verksamheter och vittnar om att en förutsättning för att lyckas är att det finns en ledning och styrelse som ser vikten av GRC- frågorna. 

–    Förutsättningarna för att driva GRC-arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset är, utifrån mitt perspektiv, de bästa..Sjukhusdirektör Björn Zoëga förstår vikten av frågorna och styrelsen ställer tydliga krav. Då blir det lätt att göra rätt, säger Helena Sundén.  

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *