PRS har förkastat begäranden att återregistrera bolagen Långvik Capital och Tanskarlan Centrum i handelsregistret

| 20 september, 2022 | 0 kommentarer

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har förkastat bolagens Oy Långvik Capital Ltd och Tanskarlan Centrum Oy begäranden om återregistrering i handelsregistret. PRS beslut baserar sig på EU:s sanktionsbeslut som fattats med anledning av situationen i Ukraina.  

Med beaktande av omständigheterna finns det risk att en återregistrering av bolagen i handelsregistret indirekt skulle göra medel eller ekonomiska resurser tillgängliga eller användbara för personer som finns på sanktionslistan.

Oy Långvik Capital Ltd och Tanskarlan Centrum Oy avregistrerades från handelsregistret i juni 2020, eftersom de trots uppmaningar inte hade lämnat in sina bokslutsuppgifter inom utsatt tid. Bolagen lämnade in bokslutsuppgifter som saknades och bad om återregistrering i maj 2022.

Bolagen kan överklaga PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

PRS beslut på finska har bifogats till det här meddelandet.

För mer information kontakta:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5550

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.