Connect with us

Marknadsnyheter

PwC-studie: Incitamentsprogram med hållbarhetskoppling ökar

Published

on

Trots ett utmanande börsår är intresset för aktierelaterade incitamentsprogram fortsatt starkt.
Hela 75 procent av bolagen på Stockholmsbörsens Large- och Mid Cap-listor har någon form av incitamentsprogram. Dessutom fortsätter intresset för att koppla incitamentsprogram till hållbarhet att öka. Det här visar en återkommande studie från PwC som har kartlagt incitamentsprogram i börsbolag under 20 år.

– Det är mycket positivt att börsbolagen fortsätter satsa på incitamentsprogram. Aktierelaterad ersättning är en framgångsfaktor eftersom den förenar anställdas och ägares intressen. I synnerhet gäller det om den aktierelaterade ersättningen har koppling till bolagets strategi och affärsplan, säger Magnus Lidén som är ansvarig för studien på PwC.

Prestationsvillkor kopplade till hållbarhet ökar

När det gäller prestationsvillkor så är det fortfarande vanligast att koppla incitamentsprogrammen till aktiekursen (22 procent). Ett prestationsvillkor som är på frammarsch är hållbarhet som i årets studie utgör 14 procent av de totala prestationsvillkoren. Det är en ökning från 9 procent i fjol.

– Under senare år har vi noterat ett ökat intresse för incitamentsprogram med icke-finansiella prestationsvillkor kopplade till hållbarhet, både till sociala och miljömässiga områden. Min bedömning är att det kommer ske en rejäl ökning av de här prestationsvillkoren framöver, fortsätter Magnus Lidén. 

Svalare intresse för teckningsoptioner

Alltsedan starten av PwC:s studie av incitamentsprogram har teckningsoptioner varit framträdande. I år noteras dock ett något svalare intresse på samtliga listor förutom Mid Cap där de har ökat marginellt. 

– En anledning är rimligen ett färre antal börsintroduktioner. Därutöver har de senaste åren bjudit på ett relativt osäkert börsklimat, vilket ofta minskar intresset för att investera i optioner, säger Magnus Lidén. 

Ökat intresse för program med investeringskrav

Aktiesparprogram, som innebär att deltagaren måste investera i bolagets aktie, har länge varit populära på de större listorna. Vi kan i år se en fortsatt ökning av denna typ av program.

– Att antalet aktiesparprogram ökar har vi sett länge, men det som är riktigt intressant är hur utformningen av programmen har förändrats. Historiskt har deltagarna, under förutsättning att man behållit de aktier man investerat i under hela programmets löptid, erhållit aktier kopplade till prestationskrav men också så kallade matchningsaktier utan ytterligare krav. Andelen program med en sådan matchningsaktie är nu inte längre 100 procent, utan endast 34 procent. En dramatisk förändring över tid, säger Magnus Lidén.

Ökad transparens

Jämfört med föregående år kan vi konstatera att andelen bolag som väljer att redovisa prestationsmålen har ökat från 46 till 56 procent.

– I takt med att kraven på transparens ökar blir det allt vanligare att bolag redovisar nivåer för prestationsmålen. Aktieägare, inte minst utländska ägare, ställer successivt upp högre krav inom detta område. Inför vårens bolagsstämmor uppfattar vi signaler från företrädare för utländska investerare att de vill se ökad transparens, avslutar Magnus Lidén. 

Om studien

I 20 år har PwC studerat hur noterade bolag arbetar med aktierelaterade incitamentsprogram. Årets studie omfattar totalt 859 bolag på de reglerade marknadsplatserna NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM-börsen, samt den alternativa marknaden First North. Informationen är hämtad från kallelser och protokoll från bolagsstämmor mellan den 1 januari och 30 september 2023, från eventuella prospekt samt från de senaste årsredovisningarna för de bolag som ingår i studien. Här kan du ta del av studien.

För mer information
Magnus Lidén, ansvarig för studien, PwC Sverige

magnus.liden@pwc.com

070-929 31 07 

Jenny Lilljeqvist, presschef

jenny.lilljeqvist@pwc.com

070-818 82 55

 

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 3 000 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.