Connect with us

Marknadsnyheter

Quickbit offentliggör delårsrapport för Q1 ‘23/24

Published

on

Quickbit rapporterar en omsättning om 4,1 mEUR under det första kvartalet ’23/24. Bruttomarginalen uppgick samtidigt till 4,3%.
 

Första kvartalet, juli – september 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,1 mEUR (68,1).
 • Bruttoresultat uppgick till 0,2 mEUR (2,9) med en bruttomarginal på. 4,3% (4,2%).
 • Justerad EBITDA uppgick till -1,3 mEUR (1,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 mEUR (0,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 EUR (-0,02).

Händelser under kvartalet

 •  Quickbit offentliggjorde valberedning inför årsstämman 2023 som består av Scott Wilson (utsedd av Aurentum LLP), Thomas Jonsson (utsedd av Furuhems Fastigheter AB), Wael Mrad (ordf.) och Peter Liljeroos, Styrelseordförande.
 • Quickbit meddelade lanseringen av ett innovativt Merchant Referral Program för att öka marknadsföringen av den nya produkten Quickbit Pay.
 • Quickbit meddelade genomförandet av en företrädesemission om 32.5 mSEK.
 • Quickbit höll en investerarpresentation med efterföljande Q&A.
 • Quickbit skrev ett förlikningsavtal med Parman Enterprises UK Limited avseende tidigare produktköp.
 • Quickbit lanserade en Chrome Extension och Webb App som en del av förberedelsen för en bredare marknadslansering. 
 • Quickbit startade samarbete med World Ethical Data Foundation för integrering av Quickbit Pay. 
 • Quickbit startade samarbete med Paysecure för att driva nya kunder och användare genom deras högteknologiska betalplattform och kontaktnät av merchants.

Händelser efter kvartalet

 • Quickbit inledde samarbete med RightBridge Ventures Group för att påbörja satsning inom Esport och Gaming.
 • Quickbit stärkte verksamheten med ytterligare erfarenhet inom tech.
 • Quickbit meddelade uppdaterad tidsplan för företrädesemissionen, publicerade prospekt och meddelade nya datum för publiceringen för årsredovisningen och årsstämman.
 • Quickbit meddelade expansion av sitt erbjudande till Polen och Litauen.
 • Quickbit informerade kring styrelsens, ledningens och vissa anställdas teckning i samband med, och efter, företrädesemissionen. 
 • Quickbit signerade sin första kund via samarbetet med Paysecure för Quickbit Pay.
 • Quickbit skrev ett samarbetsavtal med e-handelsplattformen Abicart som har över 2 500 kunder anslutna. De första kunderna genom plattformen signerades även.
 • Quickbit genomförde en företrädesemission som innebar ett kapitaltillskott om cirka 21 mSEK före emissionskostnader om ca 5,3 mSEK.
 • Quickbit stärkte ledningsgruppen med Elvira Vänerfors som Head of Compliance.
 • Quickbit meddelade att styrelsen beslutat sig för att skriva ned värdet på del av de under året förvärvade produkterna under andra kvartalet ‘23/24. Total påverkan på koncernens resultat blir -2,85 mEUR, men åtgärden är redovisningssteknisk och kommer inte påverka Quickbits likviditet.
 • Quickbit utökade samarbetet med Paysecure till att i större omfattning innehålla mer marknadsföring och kundbearbetning från Paysecure mot möjlighet till framtida ägande i Quickbit.

Vd har ordet

Under föregående räkenskapsår upplevde Quickbit en kraftigt reducerad omsättning i den då primära transaktionsstrukturen. Redan i slutet av andra kvartalet ”22/23 uppfattade styrelsen tydliga signaler på att omsättningen riskerade att kraftigt reduceras. Denna risk blev realiserad runt årsskiftet 22/23 och var främst drivet av minskad omsättning hos samarbetspartners men också deras val att minska andelen av transaktionsvolymen som skickades till Quickbit. 

Styrelsen valde i februari 2023 att byta VD och den nya ledningen la fullt fokus på att säkerställa bolagets finansiering, reducera kostnaderna, färdigställa de egenutvecklade produkterna Quickbit Pay och App, samt söka nya, stabila och långtgående partnerskap. 

Nedgången i omsättning fortsatte under första kvartalet ”23/24, vilket var väntat. Effekterna av den nya ledningens åtgärder har fått genomslag redan i första kvartalet ”23/24, främst avseende lägre personal- och konsultkostnader. Dock har de intäktsgenererande åtgärderna ännu inte gett resultat, vilket är anledningen till kvartalets förlust. Jag vill poängtera att detta var väntat och den primära anledningen till att Quickbit valde att genomföra en företrädesemission.

Trots detta bjuder kvartalet på flera viktiga framgångar. Bland annat ett nytt viktigt strategiskt partnerskap med Paysecure vilket kommer att vara en plattform för effektiv kundbearbetning och kostnadseffektiv användargenerering.

Vi har också fått positiv respons från marknaden där flera namnkunniga merchants visat tydliga signaler på att de ser en framtid för sig i användningen av Quickbits egenutvecklade produkter. Ett antal dialoger har lett till lyckade avslut och flera spännande affärssamarbeten är på gång.

Jag är tacksam och imponerad över samtliga engagerade medarbetares prestation och energi i hur de tagit sig an denna utmanande tid som bolaget gått igenom. Jag ser det som ett klart styrkebesked att flera merchants med signifikanta affärsvolymer visat stort intresse för Quickbit så snabbt efter lanseringen av den första versionen av våra nya produkter. 

Quickbit har därmed hanterat en problematisk tid efter bästa förmåga och vi kommer att vara ett starkare bolag än tidigare när nya partnerskap börjar leverera fullt ut.

Daniel Sonesson
VD 
Quickbit
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Sonesson, VD
+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 klockan 08.00.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.