RANDVIKEN BILDAR JV-BOLAG OCH FÖRVÄRVAR LAGER- OCH INDUSTRIFASTIGHETER I VÄSTERGÖTLAND FÖR 208,5 MKR

| 8 september, 2021 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) och Anders Tegelberg AB (”ATAB”) bildar ett JV-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget uppgår till 70%.

Det samägda bolaget har denna dag tecknat avtal om förvärv av åtta fastigheter i Västergötland, indirekt genom bolag, från två privatpersoner till ett underliggande fastighetsvärde om 208,5 mkr efter avdrag för latent skatt (”Förvärvet” eller ”Portföljen”). Förvärvet görs via två separata transaktioner och finansieras genom egna medel och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträdet är villkorat av att Randviken erhåller erforderlig bankfinansiering och beräknas ske under det fjärde kvartalet.

Fastigheterna som ingår i Förvärvet är belägna i Lidköping (6 st), Uddevalla (1 st) och Tidaholm (1 st) och omfattar totalt ca 37 000 kvm uthyrningsbar area med en sammanlagd tomtareal om ca 131 000 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till ca 97% och större hyresgäster i Portföljen är K/M Matt & Textilgrossisten, Nobina Sverige AB och Polismyndigheten. I Portföljen finns därtill utvecklingspotential i form av outnyttjad mark som JV-bolaget avser utveckla. Den totala hyresintäkten uppgår till ca 21 mkr. Fastigheterna i Portföljen inrymmer huvudsakligen lagerlokaler och lokaler för lättare industri med tillhörande kontor. Majoriteten av byggnaderna är uppförda under 2000-talet.

Förvärvet i sammandrag:

Överenskommet fastighetsvärde

208,5 mkr
5 600 kr/kvm

Hyresintäkter 21 mkr/år
Antal fastigheter 8 st
Uthyrbar area  37 250 kvm
Tomtareal 130 700 kvm
Antal hyresgäster 46 st
Tillträde Prel. Q4 2021

”Det här förvärvet är i linje med Randvikens strategi att leverera långsiktigt stabila kassaflöden till en begränsad risk. Portföljen håller en bra kvalitet både vad gäller hyresgäster och tekniskt skick. Därtill känns det väldigt kul att starta ett gemensamägt bolag tillsammans med Anders Tegelberg AB. Genom bildandet av JV-bolaget med ATAB, som Randvikens ledning historiskt har genomfört flertalet affärer med, konkretiserar vi vårt framtida samarbete som kommer att skapa ett stort värde för våra aktieägare och bidra positivt till vårt tillväxtmål om 10 miljarder kronor i fastighetsvärde innan utgången av 2023.” kommenterar Gustaf Segerborg, VD Randviken Fastigheter.

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 22:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
[email protected]

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *