Randviken förvärvar fastigheter i Helsingborg för 41 mkr och emitterar aktier motsvarande 10 mkr till säljaren

| 7 januari, 2022 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) har tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Gymnasten 1 och Mörsaren Mellersta 15 i Helsingborg från Östersjöhus AB (”Förvärvet”). Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 41 mkr före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom en apportemission till säljaren om 10 mkr och till resterande del genom egna medel och sedvanlig bankfinansiering. Tillträdet är villkorat av att Randviken erhåller erforderlig bankfinansiering och beräknas ske senast den 31 mars 2022.

Fastigheterna utgörs till största del av lokaler avsedda för lager/lätt industri och den uthyrbara arean uppgår till ca 3 700 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till ca 2,8 mkr per år och de största hyresgästerna är plastleverantören Nordic Plastics Group AB och Veldi AB som erbjuder vuxenutbildning inom industri. Den genomsnittliga viktade återstående längden på hyresavtalen uppgår till ca 4,5 år och uthyrningsgraden uppgår till ca 88%.

Finansiering av Förvärvet sker delvis via en apportemission av 126 566 nyemitterade aktier till säljaren. Teckningskursen för aktierna är 79,01 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Randvikens aktie tio handelsdagar innan datum för signering av Förvärvet. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet, och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 17 november 2021.

”Vi är glada över att stärka vår närvaro i Skåne och är samtidigt tacksamma över att få möjligheten att förvärva två fina fastigheter med starka kassaflöden. Vi lärde känna personerna bakom Östersjöhus för ett antal år sedan och har haft en mycket bra dialog sedan dess. Det känns väldigt kul att nu välkomna dem som aktieägare i Randviken och jag ser fram emot ytterligare spännande affärsmöjligheter oss emellan framöver” – Gustaf Segerborg, VD Randviken

”Vi är glada över den här affären och ser fram emot såväl flera affärer som att bli aktieägare i Randviken och följa med på deras tillväxtresa. Genom den här försäljningen har vi också ordnat en del av finansieringen för de intressanta förvärv och projekt vi har i pipeline.” – Lars Rosvall, styrelseordförande Östersjöhus.

 

Stockholm den 7 januari 2022

Randviken Fastigheter AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
[email protected]

 

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolagets Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, [email protected]

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *