Randviken förvärvar lager- och industrifastighet i Vaggeryd för ca 37 mkr och planerar emittera aktier till säljaren

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) har denna dag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Balder 2 i Vaggeryd från PHL Fastigheter AB (”Förvärvet”). Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37,3 mkr före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom en apportemission till säljaren om 15 mkr och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till ca 6 700 kvm med en total markareal om ca 18 000 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till ca 4,3 mkr per år.

Finansiering av Förvärvet sker delvis via en apportemission av nyemitterade aktier till säljaren. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde och ska fastställas innan tillträdet. Totalt belopp uttryckt i kronor som kvittas mot aktier uppgår till 15 mkr. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet, och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 17 november 2021. Emissionen kommer att riktas till Tosito AB och Gärahov Holding AB, vilka är ägarna till PHL Fastigheter AB.

”Vi är väldigt nöjda med att kunna genomföra ytterligare en off market-affär som har genererats genom vårt breda nätverk i branschen. Vi är dessutom glada att ägarna till fastigheten har tro på oss som bolag och därför väljer att ta en stor del av betalningen i form av Randviken-aktier.

Fastigheten, som har ett starkt kassaflöde och är belägen i ett expansivt logistikläge, passar in väl i Randvikens fastighetsportfölj och förväntas bidra positivt till vår intjäningsförmåga per aktie” – Gustaf Segerborg, VD Randviken

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 16:55 CET.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89

[email protected]

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *