Rapport från årsstämman 2022

| 7 juni, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande den 7 juni 2022

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

  • Att fastställa årsredovisningen för 2021
  • Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att en krona (1,00) per preferensaktie och en krona (1,00) per stamaktie utdelas för år 2021 med avstämningsdag torsdagen den 9 juni 2022.
  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
  • Att för verksamhetsåret 2022 fastställa styrelsen arvode, såsom angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, samt ett tillägg på 500 000 kronor till styrelsens ordförande som ska vara arbetande ordförande (totala beloppet för styrelsens ordförande blir därmed 600 000 kronor)
  • Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2023 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
  • Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2023 hållits utse: Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (nyval av Henrik Austgulen övriga omval)
  • Att utse Håvard Grjotheim till styrelsens ordförande
  • Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
  • Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

ScandBook Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, Vd ScandBook Holding AB, telefon +370 686 06 069, [email protected]

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telfonnummmer: +46 8-463 83 00, E-post: [email protected] Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.