Rättelse av dagens pressmeddelande om valberedningens förslag till årsstämman 2021

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

Av misstag noterades att informationen som gavs är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Så är dock icke fallet. All övrig information i pressmeddelandet ligger fast.

Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene

Inför årsstämman den 24 januari 2022 i AB Igrene (publ) föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

Valberedningen föreslår omval av Karl-Åke Johansson, ordförande, samt Annette Berkhahn Blyhammar och Mats Budh, styrelseledamöter.

Som ny ledamot efter Carin Nises, som avböjt omval, föreslås Lars Svensson, tidigare vd i AB Igrene.

Som suppleant föreslås omval av Andreas Gidlund.

Lars Svensson, 65 år och boende i Göteborg, är civilingenjör inom process-kemi. Lars har mer än 25 års erfarenhet från gas- och oljebranschen som bland annat innefattar vd för Borealis AB och flera positioner hos Statoil i Norge och Esso i Sverige. Därutöver har Lars varit operativ chef för flera svenska stålbolag. Del av 2017 och 2018 var Lars vd för Igrene.

Som revisor föreslås Qrev AB med Frida Sandin, Falun, som huvudansvarig revisor. Frida har bl.a. erfarenhet från stål- och skogsbranschen samt av såväl noterade som onoterade verksamheter. Frida är delägare på Qrev AB och ansvarar för revisionsbolagets kvalitetssystem. 

Till valberedning föreslås omval av:

Jack Gottling, Mora, ordförande

Tomas Wikner, Mora, ledamot

Arvoden

Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 338 100 kronor, varav till styrelsens ordförande 144 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp för 2022), styrelsens vice ordförande (om sådan utses)

72 450 kronor (motsvarande ett och ett halvt prisbasbelopp) och till övriga ledamöter 48 300 kronor per ledamot (motsvarande ett prisbasbelopp) samt till suppleant 24 150 kronor (motsvarande ett halvt prisbasbelopp).

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till valberedningen föreslås arvode utgå enligt följande.

Valberedningens ordförande: 2 500 kronor

Ledamot i valberedningen: 1 500 kronor

För ytterligare information kontakta:

Karl-Åke Johansson                                                Mats Budh

Ordförande                                                                TF verkställande direktör

[email protected]                                              [email protected]

070-625 22 57                                                          070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet sydväst om Mora centralort.

Se www.igrene.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.